Publicacions

Export 39 results:
Author [ Títol(Desc)] Type Year
Filters: First Letter Of Last Name is A  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
C
M. Dosaiguas i Pérez-Moreno, J., «Can I keep playing? Analysing flow with two 3- years old children when interacting with The Carnival of the Animals app», in Music Education and Didactic Materials, R. María Vic Álvarez, Gillanders, C., Rodríguez, J. Rodríguez, Romanelli, G., i Pitt, J., Ed. 2020, p. 117-124.
M. Alsina, Casals, A., i Buj, M., «Canciones y danzas tradicionales en la escuela catalana: resultados de un diagnóstico», in Libro de actas CIMIE21, AMIE, 2021.
A. Casals i Alsina, M., «Cançons i danses tradicionals a l'escola?», in DaCaTrà! Propostes escolars al voltant de cançons i danses tradicionals, UAB / UdG / El Foment, 2021, p. 5-9.
I. Ponsatí, Godall, P., Miranda, J., Amador, M., Morcillo, L., i Andreu, M., «Consideracions al voltant del llenguatge musical a partir de la revisió de la prova d’accés al primer curs de grau professional», in I Congrés de Pedagogia Musical de Catalunya, Conservatori Municipal de Barcelona, 2018.
I. Ponsatí, Godall, P., Miranda, J., Amador, M., Morcillo, L., i Andreu, M., «Consideracions al voltant del llenguatge musical a partir de la revisió de la prova d’accés al primer curs de grau professional», in I Congrés de Pedagogia Musical de Catalunya, Conservatori Municipal de Barcelona, 2018.
D
A. (coord) Casals, Alsina, M. (coord), Agudo, A., Alsina, M., Ayats, J., Buj, M., Casals, A., Godoy, Jde la Creu, Viladot, L., Batlle, A., Calaf, M., Carrera, À., Dilmé, A., Fillat, R., Font, M., Pla, G., Rosell, J., Sellarès, G., i Romaní, P., DaCaTrà! Propostes escolars al voltant de cançons i danses tradicionals. 2021.
A. (coord) Casals, Alsina, M. (coord), Agudo, A., Alsina, M., Ayats, J., Buj, M., Casals, A., Godoy, Jde la Creu, Viladot, L., Batlle, A., Calaf, M., Carrera, À., Dilmé, A., Fillat, R., Font, M., Pla, G., Rosell, J., Sellarès, G., i Romaní, P., DaCaTrà! Propostes escolars al voltant de cançons i danses tradicionals. 2021.
A. (coord) Casals, Alsina, M. (coord), Agudo, A., Alsina, M., Ayats, J., Buj, M., Casals, A., Godoy, Jde la Creu, Viladot, L., Batlle, A., Calaf, M., Carrera, À., Dilmé, A., Fillat, R., Font, M., Pla, G., Rosell, J., Sellarès, G., i Romaní, P., DaCaTrà! Propostes escolars al voltant de cançons i danses tradicionals. 2021.
A. (coord) Casals, Alsina, M. (coord), Agudo, A., Alsina, M., Ayats, J., Buj, M., Casals, A., Godoy, Jde la Creu, Viladot, L., Batlle, A., Calaf, M., Carrera, À., Dilmé, A., Fillat, R., Font, M., Pla, G., Rosell, J., Sellarès, G., i Romaní, P., DaCaTrà! Propostes escolars al voltant de cançons i danses tradicionals. 2021.
C. Gassull, «Desde el cuerpo. Explorando la voz», in Vocalidades. La voz humana desde la interdisciplina, N. Alessandroni, Torres-Gallardo, B., i Beltramone, C., Ed. La Plata (Argentina): Editorial del Grupo de Investigaciones en Técnica Vocal (GITeV) , 2019, p. 107-131.
F. Javier Zamorano, Aróstegui, J. L., i González-Martín, C., «Dualidades y contradicciones en los planes de estudio del profesorado de Música. De la reproducción económica acrítica a la justicia social», Revista de LEEME, vol. 49, p. 1-15, 2022.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B