Publicacions

Export 68 results:
Author [ Títol(Desc)] Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
C
A. Casals, «Cantar corrandes: un patrimoni cultural i un valor educatiu a l’alça», Mirmanda: revista de cultura / revue de culture, vol. 14, p. 108-111, 2019.
J. Getino, González-Martín, C., i Valls, A., «The Composer Goes to the Classroom », Music Educators Journal, vol. 105, p. 28-35, 2018.
J. Getino, González-Martín, C., i Valls, A., «The composer goes to the classroom: from listening to musical composition», in Joint (Ad)venture Music. Networking as a Challenge for Music Teachers, M. Oebelsberger, Bernhofer, A., i Sammer, G., Ed. Innsbruck: Helbling, 2019, p. 159-177.
J. Escoda i González-Martín, C., «Conèixer l’altre: una mirada intercultural des de l’aula de música», Temps d'Educació, vol. 58, p. 159-178, 2020.
I. Ponsatí, Godall, P., Miranda, J., Amador, M., Morcillo, L., i Andreu, M., «Consideracions al voltant del llenguatge musical a partir de la revisió de la prova d’accés al primer curs de grau professional», in I Congrés de Pedagogia Musical de Catalunya, Conservatori Municipal de Barcelona, 2018.
C. Carrillo i Flores, M. Assunçao, «COVID-19 and teacher education: a literature review of online teaching and learning practices», European Journal of Teacher Education, 2020.
D
C. Gassull, «Desde el cuerpo. Explorando la voz», in Vocalidades. La voz humana desde la interdisciplina, N. Alessandroni, Torres-Gallardo, B., i Beltramone, C., Ed. La Plata (Argentina): Editorial del Grupo de Investigaciones en Técnica Vocal (GITeV) , 2019, p. 107-131.
L. Bosque, Gassull, C., i Godall, P., «Disfonías profesionales: el estado de la cuestión y perspectivas de futuro», in Perspectivas y análisis de la salud. Vol II, ASUNIVEP, 2019, p. 473-480.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B