Publicacions

Export 106 results:
Author [ Títol(Desc)] Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
C
M. Dosaiguas i Pérez-Moreno, J., «Can I keep playing? Analysing flow with two 3- years old children when interacting with The Carnival of the Animals app», in Music Education and Didactic Materials, R. María Vic Álvarez, Gillanders, C., Rodríguez, J. Rodríguez, Romanelli, G., i Pitt, J., Ed. 2020, p. 117-124.
M. Alsina, Casals, A., i Buj, M., «Canciones y danzas tradicionales en la escuela catalana: resultados de un diagnóstico», in Libro de actas CIMIE21, AMIE, 2021.
A. Casals i Alsina, M., «Cançons i danses tradicionals a l'escola?», in DaCaTrà! Propostes escolars al voltant de cançons i danses tradicionals, UAB / UdG / El Foment, 2021, p. 5-9.
A. Casals, «Cantar corrandes: un patrimoni cultural i un valor educatiu a l’alça», Mirmanda: revista de cultura / revue de culture, vol. 14, p. 108-111, 2019.
J. Getino, González-Martín, C., i Valls, A., «The Composer Goes to the Classroom », Music Educators Journal, vol. 105, p. 28-35, 2018.
J. Getino, González-Martín, C., i Valls, A., «The composer goes to the classroom: from listening to musical composition», in Joint (Ad)venture Music. Networking as a Challenge for Music Teachers, M. Oebelsberger, Bernhofer, A., i Sammer, G., Ed. Innsbruck: Helbling, 2019, p. 159-177.
J. Escoda i González-Martín, C., «Conèixer l’altre: una mirada intercultural des de l’aula de música», Temps d'Educació, vol. 58, p. 159-178, 2020.
I. Ponsatí, Godall, P., Miranda, J., Amador, M., Morcillo, L., i Andreu, M., «Consideracions al voltant del llenguatge musical a partir de la revisió de la prova d’accés al primer curs de grau professional», in I Congrés de Pedagogia Musical de Catalunya, Conservatori Municipal de Barcelona, 2018.
J. Riera i Casals, A., «¡Coreografía, música.. acción! Caracterización y patrones gestuales de los juegos de manos en castellano», Revista Musical Chilena, vol. 75, p. 101-131, 2021.
C. Carrillo i Flores, M. Assunçao, «COVID-19 and teacher education: a literature review of online teaching and learning practices», European Journal of Teacher Education, 2020.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B