Publicacions

Export 78 results:
Author Títol Type [ Year(Asc)]
Filters: First Letter Of Last Name is G  [Clear All Filters]
In Press
A. (coord) Casals i Godall, P. (coord), «L’educació musical a les universitats catalanes. Una visió històrica (1940-2010)», in Història de la pedagogia musical a Catalunya, Barcelona: Biblioteca de Catalunya, In Press.
2021
A. (coord) Casals, Alsina, M. (coord), Agudo, A., Alsina, M., Ayats, J., Buj, M., Casals, A., Godoy, Jde la Creu, Viladot, L., Batlle, A., Calaf, M., Carrera, À., Dilmé, A., Fillat, R., Font, M., Pla, G., Rosell, J., Sellarès, G., i Romaní, P., DaCaTrà! Propostes escolars al voltant de cançons i danses tradicionals. 2021.
A. (coord) Casals, Alsina, M. (coord), Agudo, A., Alsina, M., Ayats, J., Buj, M., Casals, A., Godoy, Jde la Creu, Viladot, L., Batlle, A., Calaf, M., Carrera, À., Dilmé, A., Fillat, R., Font, M., Pla, G., Rosell, J., Sellarès, G., i Romaní, P., DaCaTrà! Propostes escolars al voltant de cançons i danses tradicionals. 2021.
A. (coord) Casals, Alsina, M. (coord), Agudo, A., Alsina, M., Ayats, J., Buj, M., Casals, A., Godoy, Jde la Creu, Viladot, L., Batlle, A., Calaf, M., Carrera, À., Dilmé, A., Fillat, R., Font, M., Pla, G., Rosell, J., Sellarès, G., i Romaní, P., DaCaTrà! Propostes escolars al voltant de cançons i danses tradicionals. 2021.
A. (coord) Casals, Alsina, M. (coord), Agudo, A., Alsina, M., Ayats, J., Buj, M., Casals, A., Godoy, Jde la Creu, Viladot, L., Batlle, A., Calaf, M., Carrera, À., Dilmé, A., Fillat, R., Font, M., Pla, G., Rosell, J., Sellarès, G., i Romaní, P., DaCaTrà! Propostes escolars al voltant de cançons i danses tradicionals. 2021.
A. Casals, Alsina, M., Arús, E., Cano, J., Capdevila, R., i González-Martín, C., «Escuela y universidad: un tándem de complicidad para la formación musical de futuros maestros», in Innovación Docente e Investigación en Educación: Nuevos Enfoques en la Metodología Docente, Dykinson, 2021, p. 589-599.
M. Andreu, Ponsatí, I., Cassú, D., Godall, P., Amador, M., i Miranda, J., «La evaluación de las pruebas de acceso a las Enseñanzas Profesionales de Música de Cataluña», Revista Internacional de Educación Musical, vol. 9, p. 84-97, 2021.
E. Polini, González-Martín, C., i Ortín, R., «La música: una eina d’integració a l’aula», Guix. Elements d'acció educativa, vol. 475, p. 48-52, 2021.
E. Polini, González-Martín, C., i Ortín, R., «La música : una herramienta de integración en el aula», Aula de innovación educativa, vol. 302, p. 48-52, 2021.
M. Dosaiguas, Pérez-Moreno, J., Gluschankof, C., i Costa-Giomi, E., «Listening to a siblings day: musical interactions in a family setting», Early Child Development and Care., 2021.
C. De la Mota, Gassull, C., Raich, R. M., i Ramos, I. C., «Material audiovisual sobre oratoria actual. Soporte a una metodología docente activa aplicada al desarrollo de la expresión oral como competencia transversal», Revista del Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación (CIDUI) , vol. 5, 2021.
C. González-Martín i Valls, A., «Música para el desarrollo de la cohesión social y la adquisición de las competencias clave», in Escuelas musicales. Buenas prácticas docentes en centros de Primaria y Secundaria que educan a través de la música, J. L. Aróstegui, Rusinek, G., i Fernández-Jiménez, A., Ed. Barcelona: Octaedro, 2021, p. 143-165.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B