Corrandescola. Proposta didàctica per treballar la glosa a l'escola

TítolCorrandescola. Proposta didàctica per treballar la glosa a l'escola
Publication TypeBook
Year of Publication2010
AuthorsCasals, A (coord)
Refereed DesignationDoes Not Apply
PublisherICE-UAB
CityCerdanyola del Vallès
ISBN978-84-89489-86-8
Abstract

Catalunya, com d’altres països, té un ric cançoner tradicional format per diversos gèneres que han viscut alts i baixos al llarg de la seva història, molt sovint a cavall de les dificultats o facilitats sociopolítiques de la llengua catalana. Dins d’aquest ampli repertori, existeix un interessant corpus de tonades que s’han utilitzat –i algunes es continuen utilitzant– com a vehicle per a la improvisació de versos: corrandes, garrotins, jotes, cançons de pandero, nyacres, etc. És el que genèricament denominem cançó improvisada o glosa.
En aquest llibre, mestres de llengua i de música proposem introduir-la a l’escola primària com a recurs per a la millora de la llengua oral, la convivència escolar, l’aprenentatge musical i, en últim terme, l’educació com a persones i com a ciutadans.
El llibre que teniu a les mans, no vol ser una publicació erudita o un simple al·legat en favor de la cançó improvisada com a instrument educatiu, sinó que pretén aportar uns materials que siguin pràctics i que permetin donar suport a les escoles i als mestres que es decideixin a experimentar-ho. Un esforç que –n’estem convençuts– pot donar molts fruits.

Campus d'excel·lència internacional U A B