El mestre de música i la pràctica professional

Àmbit 1 - EL MESTRE DE MÚSICA I LA PRÀCTICA PROFESSIONAL

Responsable de l'àmbit: Dra. Mercè Vilar

Objectius:

 • Validar una graella d’observació i un qüestionari per analitzar i seleccionar bones pràctiques en educació musical a partir d’un model didàctic de referència.
 • Analitzar quantitativament i qualitativa les pràctiques professionals a partir d’una mostra de mestres de música de 40 centres escolars de Catalunya.
 • Analitzar les percepcions i els aspectes que incideixen en la formació de la identitat professional del professorat de música i les seves pràctiques professionals.
 • Dissenyar propostes de formació permanent per al professorat que puguin donar resposta a les problemàtiques detectades.

Projectes:

1) Situacions d’ensenyament-aprenentatge de la música a primària i perfils docents.

 • Projecte en curs en col·laboració amb membres de la UdG i el Dept. d’Ensenyament.
 • Durada: 2009-2016.
 • IP del projecte: Dra. Mercè Vilar
 • Investigadors del projecte: Dra. Carme Carrillo, Dr. Albert Casals, Dra. Rita Ferrer, Sra. Rosa Maria Girbau i Dra. Assumpta Valls.

2) Impacto de la educación musical en la sociedad y en la economía del conocimiento 

 • Projecte I+D (EDU2014-58066-P) liderat des de la UGR.
 • Durada: 2015-2018.
 • IP del projecte: Dr. José Luis Aróstegui (UGR)
 • Investigadors de GRUMED participants al projecte: Dra. Carmen Carrillo, Dr. Albert Casals, Dra. Cristina González-Martín, Dra. Jèssica Pérez, Dra. Assumpta Valls, Dra. Laia Viladot i Dra. Mercè Vilar
Campus d'excel·lència internacional U A B