Música i interdisciplinarietat

Àmbit 3 - MÚSICA i INTERDISCIPLINARIETAT

Responsables de l'àmbit: Dr. Albert Casals i Dra. Laia Viladot

Projectes en curs:

1) Noves perspectives teòriques i aplicades en l’educació musical.

 • Objectius:
  • Elaborar un marc teòric sobre educació musical en relació amb disciplines afins.
  • Dissenyar i avaluar propostes i recursos educatius innovadors en educació infantil i primària en el context de l’educació 2.0 i de noves formes d’ensenyament-aprenentatge.
  • Dissenyar i aplicar una proposta de suport a l’alumnat amb NEE (necessitats educatives especials) a partir d’introduir la musicoteràpia a l’escola.
 • Durada: fins a 2017.
 • IP del projecte: Dr. Albert Casals
 • Investigadors de GRUMED participants: Dra. Laia Viladot, Dra. Cristina González-Martín, Dra. Jèssica Pérez, Dra. Mercè Vilar
 • Col·laboradors: Dra. Sílvia Blanch (UAB); Dr. Miquel Àngel Prats (URL)
 • Relacionat amb un projecte europeu finançat (ref. EAC-2013-0384) i amb 3 tesis en curs.

2) European Music Portafolio: Sounding Ways into Mathematics (EMP-M).

 • Projecte amb finançament europeu (ref. 538547-LLP-1-2013-1-CH-COMENIUS-CMP).
 • Objectius:
  • Revisar la literatura sobre les relacions didàctiques entre música i matemàtiques.
  • Analitzar bones pràctiques per a l’ensenyament integrat de música i matemàtiques.
  • Dissenyar, aplicar i analitzar programes música i matemàtiques en la formació inicial i permanent dels mestres.
 • Durada: 2013-2016.
 • IP del projecte: Prof. Markus Cslovjecsek (FHNW)
 • IP del subprojecte de la UAB: Dra.Laia Viladot
 • Investigadors participants al subprojecte de la UAB: Dr. Albert Casals, Dra. Montserrat Prat, Dra, Cristina González-Martín, Dra. Carme Carrillo, Dra. Jèssica Pérez. Dra. Núria Gorgorió, Dr. Jesús Fernández.

 3) The Carnival of the Animals: a collaborative research project to explore the interactivity of 2 to 8 years-olds from diverse locations with an APP for Ipad.

 • Projecte internacional en col·laboració amb 5 investigadors d'altres universitats.
 • Finançat per la University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland (FHNW)
 • Durada: 2012-2016.
 • IP del projecte: Prof. Markus Cslovjecsek (FHNW)
 • Investigadors participants de GRUMED: Dra. Jèssica Pérez

 

 Projectes competitius finalitzats:

1) European Music Portafolio: A Creative Way into Languages (EMP-L).

 • Projecte amb finançament europeu (ref. 502895-LLP-1-2009-1-DE-COMENIUS-CMP) dins del Lifelong Learning Programme.
 • Objectius:
  • Revisar la literatura sobre les relacions didàctiques entre música i llengua.
  • Dissenyar, aplicar i analitzar activitats i materials a l'entorn de l'ús de la música per a l'aprenentatge de les llengües estrangeres.
  • Crear i validar materials escolars i cursos de formació per a mestres de Primària.

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B