Veu i eficàcia comunicativa del docent

 

Àmbit 2 - VEU i EFICÀCIA COMUNICATIVA del DOCENT

Responsable de l'àmbit: Cecília Gassull

Objectius:

  • Analitzar la realitat vocal dels docents de les poblacions de Granollers i del Gironès (O1).
  • Validar i fiabilitzar el qüestionari QEVES sobre autopercepció de la veu del docent (O3).
  • Analitzar l’impacte del programa d’educació vocal (EVES) en la població de docents de Granollers i del Gironès (O2).
  • Construir i validar el qüestionari QCIE sobre eficàcia comunicativa en els estudiants de magisteri de la UAB (O3).

Projectes:

1) La veu i l’eficàcia comunicativa dels mestres i els futurs mestres. Avaluació del projecte EVES (Educació per una veu eficient i sana)

  • Projecte en curs finançat per MCprevención. Col·labora el Servei de Prevenció del Departament d’Ensenyament de la Generalitat.
  • Durada: fins al 2016.
  • IP del projecte: Dra. Cecília Gassull
  • Membres de l'equip investigador: Dr. Pere Godall, Anna Godoy, Dr. Miquel Amador, Cori Casanova, Dra. María Castro, Pepi Martín, Marisa Roca, 
  • Tesi en curs dins del projecte.
Campus d'excel·lència internacional U A B