El procés d’estrena del «Pròleg» d’«Els Pirineus» de Felip Pedrell a Venècia l’any 1897

TitleEl procés d’estrena del «Pròleg» d’«Els Pirineus» de Felip Pedrell a Venècia l’any 1897
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2013
AuthorsGodoy, A
Refereed DesignationRefereed
JournalRecerca Musicològica
VolumeXX-XXI
Pagination195-220
KeywordsGiovanni Tebaldini; Felip Pedrell; Els Pirineus; epistolari Pedrell; estrena del «Pròleg» d’Els Pirineus; recepció d’Els Pirineus
Abstract

El català Felip Pedrell (1841-1922) i l’italià Giovanni Tebaldini (1864-1952), tots dos compositors i musicòlegs, es van cartejar durant gairebé vint-i-cinc anys en l’època en què el tortosí cercava de poder veure representada la seva gran trilogia lírica: Els Pirineus. En aquest article s’analitza l’epistolari entre Tebaldini i Pedrell que es conserva a la Biblioteca de Catalunya per poder dur a terme una reconstrucció històrica que va des del moment en què Tebaldini s’interessa per l’obra de Pedrell fins a l’estrena del pròleg d’aquesta peça a Venècia, l’any 1897. A partir d’aquest estudi, es posa en evidència que les dades històriques de les diferents fonts documentals secundàries no es corresponen amb els fets que es descriuen a l’epistolari, sobretot pel que fa a les dates i als llocs de representació, que sembla que no van ser clars fins al darrer moment. A més a més, s’aporten dades sobre els recursos dels quals disposaven per preparar aquest esdeveniment, com també sobre el paper que van tenir en l’acollida d’aquesta obra a Itàlia. Finalment, cal dir que les informacions que es donen en el present article són una prova més de la ja coneguda odissea del procés d’estrena d’Els Pirineus.

URLhttp://revistes.uab.cat/recmus/article/view/v20-21-godoy
Campus d'excel·lència internacional U A B