Glosar a l'escola primària?

TitleGlosar a l'escola primària?
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2011
AuthorsCasals, A
JournalGuix
Volume375
Keywordseducació musical, escola primària, glosa, llengua oral, poesia
Abstract

Glosar és una activitat comunicativa tradicional, actualment en vies de revitalització i reformulació a Catalunya. Coneguda en altres indrets la seva potencialitat com a instrument educatiu des de fa anys, no ha estat fins els últims anys que s’han pilotat les primeres experiències a Primària i que se’n poden començar a extreure conclusions. En aquest article presentem com s’està desenvolupant la proposta de la glosa a l’escola i com permet encarar aprenentatges fonamentals des d’una perspectiva interdisciplinària.

Campus d'excel·lència internacional U A B