Tireu confits! Propostes per fer música amb infants de 0 a 3 anys

TitleTireu confits! Propostes per fer música amb infants de 0 a 3 anys
Publication TypeBook
Year of Publication2011
AuthorsMalagarriga, T, Pérez, J, Ballber, L, Roca, C
Abstract

El 2006 l’IME de Mataró va encarregar al grup REMIS 0-3, del Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal de la Universitat Autònoma de Barcelona, un pla de formació musical per al col·lectiu de mestres de les escoles bressol municipals de la ciutat.
El projecte, coordinat per Teresa Malagarriga (UAB) i Ascenció Yuste (IME) i aplicat a les escoles per Jèssica Pérez, s’estén al llarg de tres anys i inclou la formació del professorat, la innovació i la recerca.
El contingut d’aquest llibre emergeix d’aquest projecte; en aquest primer volum, hi trobareu algunes de les activitats realitzades amb els més petits de l’escola bressol.
El grup REMIS 0-3 –que ha actuat com a grup de discussió i de debat del disseny i aplicació del programa les ha recollit, discutit i redactat agrupant-les en un format que pot ser útil per a tothom qui vulgui comunicar-se amb els nens i nenes a través de la música.

Campus d'excel·lència internacional U A B