2008

Pérez J. Avaluació de set materials representatius del programa didàctic aplicat a les Escoles Bressol Municipals de Mataró dins del projecte de formació del professorat 2006/07. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal. [Cerdanyola del Vallès]: Universitat Autònoma de Barcelona; 2008.

2007

Gassull C. La voz en los docentes. In: Bustos Sánchez I. La voz. La técnica y la expresión. 2a edició revisada i ampliadand ed Barcelona: Paidotribo; 2007. pp. 159-179.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B