Anàlisi d’una proposta didàctica a l’escola de música: estudi del procés de composició a l’aula de 3r d’elemental

TítuloAnàlisi d’una proposta didàctica a l’escola de música: estudi del procés de composició a l’aula de 3r d’elemental
Publication TypeThesis
Year of Publication2009
AuthorsViladot, L
AdvisorMalagarriga, T, Gómez, I
Academic DepartmentDepartament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal
Date Published06/2009
UniversityUniversitat Autònoma de Barcelona
CityCerdanyola del Vallès
Thesis TypeTesi doctoral
Campus d'excel·lència internacional U A B