Avaluació de set materials representatius del programa didàctic aplicat a les Escoles Bressol Municipals de Mataró dins del projecte de formació del professorat 2006/07

TítuloAvaluació de set materials representatius del programa didàctic aplicat a les Escoles Bressol Municipals de Mataró dins del projecte de formació del professorat 2006/07
Publication TypeThesis
Year of Publication2008
AuthorsPérez, J
Refereed DesignationDoes Not Apply
AdvisorMalagarriga, T
Academic DepartmentDepartament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal
UniversityUniversitat Autònoma de Barcelona
CityCerdanyola del Vallès
Thesis TypeTreball de recerca
Abstract

Després de finalitzar el primer any d’aplicació del projecte “La música a les Escoles Bressol Municipals de Mataró”, s’inicia la present recerca, en la que participen tots els grups que formen part del projecte, amb l’objectiu de valorar-ho i veure’n la continuïtat. Es detecta que els materials emprats en la proposta didàctica són l’element que ha esdevingut més exitós fins al moment. Definint-ne una mostra de set materials, es procedeix a determinar l’ús que les educadores els atorguen en relació a la proposta didàctica i a avaluar-los.

URLhttp://www.recercat.net/handle/2072/10090
Campus d'excel·lència internacional U A B