ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ– ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΛΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

TítuloΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ– ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΛΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2016
AuthorsCarrillo, C, Viladot, L, González-Martín, C, Casals, A
JournalΜουσική Σε πρώτη Βαθμίδα (Music in First Grade)
Volume16
Pagination18-27
ISSN1790-773Χ
Abstract

Η Μουσική και τα Μαθηματικά έχουν μια πολύ στενή σχέση και, με τα χρόνια, πολλοί επαγγελματίες από αυτά και άλλα επιστημονικά πεδία έχουν υπογραμμίσει τις πολλαπλές διασυνδέσεις μεταξύ των δύο κλάδων. Παρ’ όλα αυτά, έχουν γίνει ελάχιστες συνεισφορές σε επιστημονικό και εκπαιδευτικό επίπεδο, με στόχο την προώθηση μιας πιο ολοκληρωμένης προσέγγισης στην εκμάθηση της Μουσικής και των Μαθηματικών, ειδικά στο ισπανικό πλαίσιο. Για να καλύψει αυτό το έλλειμμα και, τελικά, να συμβάλει σε μια πιο ολοκληρωμένη και ολιστική εκπαίδευση, ξεκίνησε το 2013 στην Ισπανία και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν η εφαρμογή του προγράμματος European Music Portfolio: Sounding Ways into Mathematics (EMP-Μ). Η παρούσα δημοσίευση επιχειρεί να συνοψίσει μερικές από τις πιο σημαντικές συνεισφορές από το EMP-M στο Καταλανικό και το Ισπανικό εκπαιδευτικό σύστημα. Για το σκοπό αυτό, παρουσιάζουμε την κατάσταση της τρέχουσας σχέσης μεταξύ Μουσικής και Μαθηματικών στην εκπαίδευση, αρχικά παρουσιάζοντας τη διεθνή εικόνα, εστιάζοντας έπειτα στο Ισπανικό πλαίσιο και τέλος περιγράφοντας τις στρατηγικές κατάρτισης και δραστηριότητες μεταφοράς γνώσεων που έχουν συντελεστεί προκειμένου να ενισχυθεί η ολοκληρωμένη εργασία στις δύο θεματικές με Καταλανούς δασκάλους. Η δημοσίευση καταλήγει με τον προβληματισμό για το πώς το EMP-M βοηθά να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του ισπανικού εκπαιδευτικού τοπίου, όχι μόνο σε σχέση με τη Μουσική και Μαθηματική Εκπαίδευση, αλλά και σε σχέση με μια απαραίτητη διαδικασία αλλαγής και εκπαιδευτικής βελτίωσης γενικότερα

URLhttp://mspv.primarymusic.gr/mspv/
Campus d'excel·lència internacional U A B