La incidència de l’afinació en el reconeixement auditiu dels intervals harmònics. Una experiència a l’inici dels estudis musicals especialitzats de grau mitjà.

TítuloLa incidència de l’afinació en el reconeixement auditiu dels intervals harmònics. Una experiència a l’inici dels estudis musicals especialitzats de grau mitjà.
Publication TypeThesis
Year of Publication2007
AuthorsPonsatí, I
AdvisorMiranda, J
Academic DepartmentDepartament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal
Number of Pages151
UniversityUniversitat Autònoma de Barcelona
CityCerdanyola del Vallès
Thesis TypeTreball de Recerca de Doctorat
Abstract

El treball presenta una investigació sobre la incidència de l’afinació vocal en el reconeixement auditiu dels intervals harmònics. La recerca s’ha realitzat durant el curs acadèmic 2006-07 en el context del Conservatori Professional de Música de Girona, concretant-se la mostra d’estudi en els alumnes de primer curs de grau mitjà. S’hi exposen en primer lloc les línies bàsiques del concepte d’educació de l’oïda musical, que seguidament s’especifiquen en l’afinació i el reconeixement auditiu dels intervals musicals. Posteriorment es relata el procediment metodològic que s’ha dut a terme en aquest estudi de cas, detallant-se els resultats musicals obtinguts a través de la realització d’un test de nivell de reconeixement auditiu harmònic. Aquest test s’ha efectuat prèviament i posterior a un breu treball d’intervenció vocal. L’estratègia de recerca es completa mitjançant unes enquestes adreçades als alumnes i als seus corresponents professors especialitzats en Llenguatge Musical. Les conclusions de la investigació ens permeten confirmar que l’afinació vocal ha incidit positivament en el reconeixement auditiu dels intervals harmònics.

URLhttp://hdl.handle.net/2072/4413
Campus d'excel·lència internacional U A B