La música com a recurs per a ensenyar llengua (estrangera): una proposta europea

TítuloLa música com a recurs per a ensenyar llengua (estrangera): una proposta europea
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2011
AuthorsCasals, A, Viladot, L
JournalGuix. Elements d'acció educativa
Volume374
Pagination45-48
Abstract

La música ofereix moltes possibilitats per realitzar el treball interdisciplinari, però sovint, a l'escola, només s'hi utilitzen les cançons. En aquest article, hi presentem una proposta d'abast europeu que vol fer explícits i impulsar els recursos que ofereix l'àrea de música per a l'ensenyament i l'aprenentatge de llengües estrangeres. El treball collaboratiu entre mestres de totes dues especialitats esdevindrà imprescindible per establir veritables connexions entre aquestes matèries.

Campus d'excel·lència internacional U A B