La música contemporània catalana a l'escola

TítuloLa música contemporània catalana a l'escola
Publication TypeBook
Year of Publication2010
AuthorsValls, A, Calmell, C
PublisherDINSIC
CityBarcelona
ISBN Number978-84-96753-30-3
Abstract

Aquest llibre neix amb la finalitat de facilitar que la música contemporània catalana arribi a les nostres escoles, és a dir, als alumnes i docents del nostre país. Per això presentem un conjunt de propostes didàctiques a l’entorn de nou obres de nou compositors contemporanis catalans, perquè creiem que aquesta aportació pot ajudar a “normalitzar” un dels àmbits del repertori musical amb meys presència a les aules.

Campus d'excel·lència internacional U A B