2010

Malagarriga T, Gómez I, Viladot L. Com fer persones competents?. En: Malagarriga T, Martínez M. Tot ho podem fer amb música: els nens de 4 a 7 anys parlen de múisica, pensen la música i fan música. Barcelona: DINSIC Publicacions Musicals; 2010. pp. 17-30.
Malagarriga T, Gómez I, Viladot L. Fer i sentir la música. En: Malagarriga T, Martínez M. Tot ho podem fer amb música: els nens de 4 a 7 anys parlen de múisica, pensen la música i fan música. Barcelona: DINSIC Publicacions Musicals; 2010. pp. 31-38.
Malagarriga T, Gómez I, Viladot L. Què aprendre? La naturalesa del contingut musical. En: Malagarriga T, Martínez M. Tot ho podem fer amb música: els nens de 4 a 7 anys parlen de múisica, pensen la música i fan música. Barcelona: DINSIC Publicacions Musicals; 2010. pp. 39-51.
Malagarriga T, Gómez I, Viladot L. Les obres musicals i les de pròpia creació: contextos significatius d'aprenentatge. En: Malagarriga T, Martínez M. Tot ho podem fer amb música: els nens de 4 a 7 anys parlen de múisica, pensen la música i fan música. Barcelona: DINSIC Publicacions Musicals; 2010. pp. 52-65.
Malagarriga T, Gómez I, Viladot L. Posem en solfa el que hem après. En Tot ho podem fer amb música: els nens de 4 a 7 anys parlen de múisica, pensen la música i fan música. Barcelona: DINSIC Publicacions Musicals; 2010. pp. 66-75.
Viladot L, Gómez I, Malagarriga T. Sharing Meanings in the Music Classroom. European Journal of Psychology of Education (EJPE). 2010;XXV:49-65.

Páginas

Campus d'excel·lència internacional U A B