Conèixer l’altre: una mirada intercultural des de l’aula de música

TítolConèixer l’altre: una mirada intercultural des de l’aula de música
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2020
AuthorsEscoda, J, González-Martín, C
Refereed DesignationRefereed
JournalTemps d'Educació
Volume58
Pagination159-178
Date Published06/2020
ISSN2014-7627
Keywordsestereotips, identitat, Interculturalitat, música, prejudicis, secundària
Abstract

Aquest article presenta una recerca que s’endinsa en un institut situat als afores de Terrassa, amb una comunitat diversa, de renda mitjana-baixa i a través de la qual fem palès el desconeixement de la diversitat cultural present a l’aula. Serem conscients del paper que té la música a l’hora de promoure una necessària intervenció educativa que fomenti el reconeixement de la diversitat, fugint d’estereotips i essencialismes, i destaqui i visualitzi els elements comuns. Al llarg del text, entre d’altres qüestions, ens preguntarem si s’incorporen els coneixements i les experiències vitals de l’alumnat i de la resta de la comunitat a l’aula i ens plantejarem quines reflexions i propostes d’actuació poden emergir com a fruit de la recerca per tal de revertir la situació.

URLhttps://www.publicacions.ub.edu/revistes/tempsDEducacio58/
Campus d'excel·lència internacional U A B