La glosa en el canvi de paradigma de la música d'arrel a l'escola

TítolLa glosa en el canvi de paradigma de la música d'arrel a l'escola
Publication TypeBook Chapter
Year of PublicationIn Press
AuthorsCasals, A
Book TitleActes del Congrés Nacional de Música d'Arrel
PublisherGeneralitat de Catalunya - Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural
CityBarcelona
Abstract

La cultura popular sovint s’ha preocupat per la presència dins de l’educació formal obligatòria, com a assegurança de la seva pervivència. La glosa o cançó improvisada també, encara que en aquest cas buscant d’incrementar-ne els participants.

Actualment resulta habitual l’oferta de tallers escolars puntuals (entre 2 i 4h) –especialment a Secundària– per part d’un improvisador compromès i en centres educatius amb professorat sensibilitzat. L’objectiu de fons acostuma a ser el de donar a conèixer el fenomen. Però també hi ha projectes que aposten per posar en valor –pedagògicament parlant– l’activitat improvisadora de forma que realment els centres es facin seva aquesta manifestació artística.

La comunicació, doncs, pretén reflexionar sobre aquests models i les seves implicacions de present i de futur.

Campus d'excel·lència internacional U A B