La música: una eina d’integració a l’aula

TítolLa música: una eina d’integració a l’aula
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2021
AuthorsPolini, E, González-Martín, C, Ortín, R
JournalGuix. Elements d'acció educativa
Volume475
Pagination48-52
Date Published03/2021
ISSN0213-8581
Abstract

La música és una eina extraordinària per ajudar a la integració de nens i nenes nouvinguts. Ho hem comprovat amb una experiència en una escola de Primària on una proposta didàctica musical ens ha portat a parlar sobre aspectes culturals del Marroc. Això ha fet possible que un nen procedent d'aquest país, que no era acceptat pel grup classe i no se sentia res motivat a l'escola, canviés la seva actitud i els companys l'integrressin.

Campus d'excel·lència internacional U A B