L'educació de l'oïda musical és present a totes les etapes del procés d’ensenyament-aprenentatge de la música. Té com a objectiu principal desenvolupar habilitats que permetin als estudiants la representació interna del so per tal que siguin capaços d’entendre allò que escolten, llegeixen, escriuen, interpreten i/o creen. Així doncs, l’educació auditiva esdevé un dels aspectes cabdals i una de les claus del vertader desenvolupament musical. 

El Grup de Recerca en Educació Auditiva Musical (GREAM) duu a terme la seva activitat en l'àmbit del desenvolupament de les habilitats auditives dels estudiants de les escoles de música y conservatoris. Des de la pràctica musical, elabora, experimenta i analitza estratègies que permetin i/o facilitin als estudiants l’escolta, la memorització, el reconeixement i la transcripció dels diversos elements musicals.

 

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B