El projecte Negociaciones Identitarias Transatlánticas: España-Francia-México (1843-1863) (NIT 1843-1863) s'encarrega de l'estudi de l'elaboració, la difusió i l'ús de les imatges nacionals recíproques d'Espanya i Mèxic entre 1843 i 1863, des de l'inici de l'aliança diplomàtica entre França i Espanya fins a la presa de Ciutat de Mèxic per les tropes del II Imperi francès. Les relacions entre aquests tres estats durant aquests anys no van ser només polítiques i diplomàtiques, sinó també i sobretot culturals i econòmiques, fins a formar un complex entramat d'afinitats, reticències i discòrdies.

Des del moment mateix de la seva concepció, NIT és un projecte interdisciplinari d'història de la literatura (literatura espanyola i hispanoamericana), d'història (política, diplomàtica, econòmica, social, de les idees), i d'estudis culturals, en el qual la recerca realitzada des del punt de vista de cada disciplina s'enriqueix i completa amb metodologies alienes. Treballa per a això un equip internacional especialista en el segle XIX.

Per fi, NIT empra i desitja promoure una perspectiva transnacional, que aprofundeixi en els nexes de tot gènere entre països i persones, en comptes de presentar un ventall de casos nacionals sense connexió mútua. Els exilis i les migracions, les transferències culturals, la circulació de persones i d'idees a través de les fronteres i dels espais constitueixen el seu objecte d'estudi preferent.

Campus d'excel·lència internacional U A B