Contacte

 • Contacte:
  Antoni Rossell
 • Adreça:
  Arxiu Occità - Institut d'Estudis Medievals
  Facultat de Filosofia i Lletres - UAB
  E-08193 Bellaterra (Cerdanyola)
  Catalunya
 • Per nos trobar / Per a trobar-nos:
  Universitat Autònoma de Barcelona
  Edifici B (Facultat de Filosofia i Lletres)
  Despatx B9/129
 • Per nos contactar / Per a contactar-nos:

 +34 93-581-33-30

 
E-mail: arxiu.occita@uab.cat