1a circular

 

1ª CIRCULAR

 

V Congrés internacional sobre investigació en Didàctica de la traducció

8-10 de juliol de 2020

 

El grup PACTE (Procés d’Adquisició de la Competència Traductora i Avaluació) organitza el Congrés internacional sobre investigació en Didàctica de la traducció (didTRAD), que se celebrarà a la Universitat Autònoma de Barcelona del 8 al 10 de juliol de 2020.

Aquest congrés té com a propòsit ser un fòrum de trobada sobre investigació en didàctica de la traducció i de la interpretació.

Conferenciant

Don Kiraly, Johannes Gutenberg-Universität Mainz  

Malauradament, Don Kiraly no podrà participar a didTRAD 2020. La conferenciant serà Maria Piotrowska (Jagiellonian University, Cracòvia, Polònia), presidenta del Consortium for Translation Education Research/CTER.

Àmbits temàtics

 1. Didàctica de la traducció: Iniciació a la traducció, traducció jurídica, traducció científica, traducció tècnica, traducció literària, traducció audiovisual, localització, traducció inversa, etc.
 2. Didàctica de la interpretació: interpretació simultània, interpretació consecutiva, interpretació social, etc. 
 3. Didàctica de la interpretació i traducció de llengües de signes.
 4. Didàctica de tecnologies per a la traducció i la interpretació.
 5. Didàctica de llengües per a la traducció i la interpretació (estrangeres i maternes).
 6. Didàctica d’aspectes professionals.
 7. Avaluació en la didàctica de la traducció i la interpretació.
 8. Àmbits transversals de disseny curricular: tutories, treball de fi d’estudis, pràctiques, etc. 
 9. Aplicacions de la recerca empírica a la didàctica de la traducció i la interpretació.

Modalitats de presentació

Comunicacions (20 min)

Presentacions orals que s’adscriguin a qualsevol dels àmbits temàtics del congrés.

Durada: 20 minuts d’exposició i 10 minuts de debat. 

Pòsters

Presentacions en format de cartell. Per a la seva exhibició al congrés, caldrà tenir en compte les següents normes:

 • El format del pòster ha de ser vertical.
 • La mida del pòster pot ser variable (màxim DIN-A1: 594 mm × 841 mm).
 • El pòster pot ser en color o en blanc i negre.
 • Cada ponent en portarà una còpia impresa i serà el responsable de col·locar-lo en el lloc i la data que assigni l’organització. 

Per a més informació sobre com elaborar un pòster: https://www2.le.ac.uk/offices/ld/resources/presentations/designing-poster/poster

Taules rodones (d’1 h 30 min o 3 h)

S’acceptaran propostes de taules rodones. La proposta ha d’estar formada pel títol, els participants i un resum de 700-800 paraules, que inclogui els objectius de la taula rodona, així com el títol i/o el tema de la intervenció de cada participant. L’acceptació de la proposta implica el compromís de moderar-la i organitzar-la. Totes les persones que participin a la taula rodona han d’inscriure’s i abonar la quota d’inscripció.

Durada: 1 hora i mitja o 3 hores.

Presentació de propostes

Fins al 19 de gener de 2020. Més informació sobre la presentació dels resums en la segona circular (octubre de 2019).

Llengües

Català, castellà, alemany, anglès, francès, italià i portuguès.

Direcció

Laura Asquerino Egoscozábal, Amparo Hurtado Albir, Christian Olalla-Soler, Patricia Rodríguez-Inés.

Inscripció

Data d’inici: 23 de març de 2020. Data límit: 19 de juny de 2020.

Preus

 • Tarifa normal: 250 € 
 • Tarifa reduïda: 200 € (per a inscripcions realitzades fins l’1 de maig de 2020).
 • Estudiants de màster i doctorat (assistència sense presentació): 50 €.
 • Gratis per a professorat de l’FTI-UAB.
 • Tarifa Seminari + Congrés: 350 € (tarifa normal); tarifa reduïda 300 € (per a inscripcions realitzades fins a l’1 de maig de 2020).
 • Tarifa Seminari + Congrés per a estudiants de màster i doctorat (assistència sense presentació en el congrés): 125 €.

Dates importants

 • Presentació de propostes: fins al 19 de gener de 2020. Més informació sobre la presentació dels resums en la segona circular (octubre de 2019).
 • Notificació d’acceptació: 20 de març de 2020.
 • Inscripció: 23 de març – 1 de maig de 2020 (tarifa reduïda); 2 de maig – 19 de juny de 2020 (tarifa normal).

 

IV Seminari d’especialització en Didàctica de la traducció

7 de juliol de 2020

Objectius

El seminari d’especialització en didàctica de la traducció és un fòrum de formació de docents de traducció. 

Els objectius fonamentals del seminari d’especialització són:

 1. Desenvolupar estratègies didàctiques innovadores per a la formació en traducció.
 2. Tractar aspectes didàctics de diverses matèries implicades en la formació en traducció. 

Públic destinatari

Docents de traducció, professionals de la traducció i estudiants de màster i de doctorat.

Duració

1 dia. 

Llengües

Espanyol (llengua de comunicació del seminari).

Preu

 • Tarifa normal: 150 €. 
 • Tarifa reduïda: 125 € (inscripció fins a l’1 de maig de 202).
 • Estudiants de màster i doctorat: 75 €.
 • Gratis per a professorat de la FTI-UAB. 
 • Tarifa Seminari + Congrés: 350 € (tarifa normal); tarifa reduïda: 300 € (inscripció fins a l’1 de maig de 2020); 
 • Tarifa Seminari + Congres per a estudiants de màster i doctorat (assistència sense presentació en el congrés): 125 €.

 

Es requerirà un mínim de 30 inscripcions per a realitzar-lo. Places limitades.

 

Més informació en la 2ª circular (octubre de 2019)

 

Campus d'excel·lència internacional U A B