Competència traductora i adquisició

La investigació empírico-experimental sobre la Competència Traductora i la seva adquisició en traducció escrita es la investigació fonamental del grup PACTE.  Aquesta recerca es duu a terme des de dos punts de vista complementaris:
- El procés de la traducció, recollida i anàlisi de dades mitjançant estudis experimentals sobre els processos mentals implicats i les competències i habilitats requerides;
- El producte de la traducció, recollida i anàlisi de dades sobre els resultats obtinguts en traduir, a partir dels pressupòsits de l’anàlisi del discurs i de la metodologia de corpus (corpus electrònics).

Aquesta recerca està estructurada en dues grans etapes:
- En la primera fase, finalitzada en 2010, es realitza un estudi experimental sobre la Competència Traductora amb traductors professionals i professors de llengües estrangeres aliens a la traducció per tal de recollir dades sobre els processos mentals implicats en traduir i els coneixements i habilitats que es requereixen del subjecte.
- En la segona fase, iniciada en 2010, es realitza un estudi experimental sobre l’adquisició de la Competència Traductora amb estudiants de traducció.

En ambdós casos es fan estudis exploratoris i proves pilot per tal de preparar els experiments. Aquest estudi s’efectua amb sis combinacions lingüístiques: anglès-català, anglès-castellà, francès-català, francès-castellà, alemany-català i alemany-castellà.

Campus d'excel·lència internacional U A B