Didàctica de la traducció

El grup PACTE realitza investigacions sobre el disseny curricular en la formació de traductors. En especial pel que fa als següents aspectes:

- La formació de traductors per competències.
- La progressió de l’ensenyament: disseny d’objectius i nivells de competències propis de cada fase.
- La metodologia utilitzada: disseny d’unitats didàctiques en les modalitats presencial, semipresencial i a distància.
- El disseny de criteris i procediments d’avaluació propis de cada fase: plantejament dels indicadors, dels nivells i llindars d’acceptabilitat dels indicadors, dels instruments d’avaluació pertinents, així com dels criteris d’avaluació d’aquests instruments.

Campus d'excel·lència internacional U A B