I SEMINARI D’ESPECIALITZACIÓ EN DIDÀCTICA DE LA TRADUCCIÓ (18-20 juny 2012)

 

 Grup PACTE

Departament de Traducció i d’Interpretació

Universitat Autònoma de Barcelona

18-20/6/2012

https://grupsderecerca.uab.cat/pacte/

cg.didtrad.pacte@uab.cat 

 

I SEMINARI D’ESPECIALITZACIÓ EN DIDÀCTICA DE LA TRADUCCIÓ

18, 19 i 20 de juny de 2012

ATENCIÓ: NO HI HA PLACES DISPONIBLES

Organitza: Grup PACTE

Direcció: Mònica Fernández-Rodríguez, Anabel Galán-Mañas, Amparo Hurtado Albir, Patricia Rodríguez-Inés, Lupe Romero Ramos.

OBJECTIUS

El Seminari d’especialització en didàctica de la traducció és un fòrum de formació de formadors en traducció, que s’organitza amb caràcter biennal.

Els objectius fonamentals del seminari d’especialització són:

 1. Profunditzar en les bases conceptuals i metodològiques de la didàctica de la traducció.
 2. Abordar estratègies didàctiques innovadores per a la formació de traductors.
 3. Abordar els aspectes didàctics de les diverses matèries implicades en la formació de traductors.

Destinataris: estudiants de màster i de doctorat; professors de traducció; traductors professionals.

Durada: 20h.

Periodicitat: biennal.

Llengües: castellà (llengua de comunicació del seminari). Llengües de treball dels tallers: castellà, català, anglès, francès i alemany.

Professorat: Allison Beeby, Anabel Borja, Frederic Chaume, Olivia Fox, Anabel Galán, Isabel García, Silvia Gamero, Gabi Grauwinkel, Amparo Hurtado, Anna Kuznik, Josep Marco, Patricia Rodríguez, Lupe Romero, Stefanie Wimmer.

 CONTINGUTS

El seminari consta de set blocs: un bloc de bases conceptuals i metodològiques; sis blocs de tallers, que els participants poden escollir segons el seus interessos.

BLOC 1: BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES (6h)

 1. Revisió de les diferents propostes de Didàctica de la traducció (1h)
 2. Bases traductològiques: la Competència traductora i la seva adquisició (1h)
 3. Bases pedagògiques: Teories de l’aprenentatge i Teories de l’ensenyament; la Formació por competències (1h)
 4. Bases metodològiques: l’elaboració de la unitat didàctica; l’Enfocament per tasques de traducció (1h)
 5. Avaluació: l’avaluació de competències (2h)

BLOC 2: TALLERS D’ENSENYAMENT DE LA TRADUCCIÓ DIRECTA

 1. Ensenyament de la Iniciació a la traducció (2h)
 2. Ensenyament de la Traducció literària (2h)
 3. Ensenyament de la Traducció audiovisual (2h)
 4. Ensenyament de la Traducció jurídica (2h)
 5. Ensenyament de la Traducció cientificotècnica (2h)

BLOC 3: TALLERS D’ENSENYAMENT DE LA TRADUCCIÓ INVERSA

 1. L’especificitat de la Traducció inversa (2h)
 2. Ensenyament de la Iniciació a la traducció inversa (2h)
 3. Ensenyament de la Traducció inversa especialitzada (2h)

BLOC 4: TALLERS D’ENSENYAMENT DE LLENGÜES PER A TRADUCTORS

 1. Ensenyament de Llengües estrangeres per a traductors (2h)
 2. Ensenyament de Llengua materna per a traductors (2h)

BLOC 5: TALLERS TECNOLÒGICS

 1. Ús de corpus electrònics per a la traducció (4h)
 2. Ús de recursos informàtics per a la traducció (4h)

BLOC 6: TALLERS PEDAGÒGICS

 1. Eines virtuals d’ensenyament / aprenentatge (2h)
 2. Instruments d’avaluació (2h)
 3. Carpeta docent i avaluació de l’ensenyament (2h)
 4. Tutories (1h)

BLOC 7: TALLERS D’ASPECTES PROFESSIONALS

 1. Aspectes professionals i orientació laboral (2h)
 2. Tutoria de pràctiques professionalitzadores (1h)

Inscripció:

Data d’inici: 1 de febrer de 2012

Data límit: 31 de maig de 2012

Preu:

- Tarifa normal: 350€.
- Tarifa reduïda: 300€ (inscripció abans del 30 de març de 2012).
- Estudiants de màster i doctorat FTI/UAB: 175€.
- Professors de la FTI/UAB: gratuït.
- Tarifa Seminari + Congrés: 475€; tarifa reduïda: 450€ (inscripció abans del 30 de març de 2012); estudiants de màster i doctorat FTI/UAB: 200 €.

Places limitades

S’entregarà un certificat d’assistència. Per a obtenir-lo cal cursar 20 hores: 6 h. del bloc “Bases conceptuals i metodològiques” + 14 h. de tallers (a escollir entre els tallers proposats).

Descarregueu PDF

PER A MÉS INFORMACIÓ, CONSULTEU:https://grupsderecerca.uab.cat/pacte/

Campus d'excel·lència internacional U A B