Membres actuals

 

INVESTIGADORA PRINCIPAL:

   

Dra. AMPARO HURTADO ALBIR
 Amparo.Hurtado@uab.cat

Catedràtica del Departament de Traducció i Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Doctora en Traductologia per l’ESIT de la Universitat de París III. Ha dirigit projectes d’investigació a la Universitat Jaume I de Castelló i a la UAB. Autora de més de 100 publicacions sobre Teoria i Didàctica de la traducció, d’entre les quals: La notion de fidélité en traduction. París, Didier Érudition, 1990;  Estudis sobre la Traducció (ed.), Universitat Jaume I, 1994;  La enseñanza de la traducción (ed.), Universitat Jaume I, 1996;  Enseñar a traducir, (dir.), Madrid, Edelsa, 1999;  Traducción y Traductología, Madrid, Cátedra, 2001/2011 (ed. rev.; 9ª ed. 2017); Aprender a traducir del francés al español. Competencias y tareas para la iniciación a la traducción, Edelsa-Universitat Jaume I, 2015. Directora de la sèrie Aprender a traducir (Edelsa-Universitat Jaume I).

És traductora francés-espanyol.

És la investigadora principal del grup PACTE.

Línies d'investigació (del Departament de Traducció i d'Interpretació): Formació en traducció i interpretació; Cognició en traducció i interpretació; Aplicació de la metodologia empírica en la recerca sobre traducció i interpretació; Textualitat i traducció; Aspectes professionals i laborals de la traducció i la interpretació.

  Dra. AMPARO HURTADO ALBIR
PACTE

EQUIP INVESTIGADOR (P. O. ALFABÈTIC):

   

Dra. ANABEL GALÁN-MAÑAS
Isabel.Galan@uab.cat

Professora de traducció general i especialitzada del Departament de Traducció i d’Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona i doctora en Traducció i Estudis Interculturals pel mateix departament amb premi extraordinari de doctorat. És membre del grup PACTE des del 2009. Ha estat convidada per impartir cursos a diferents universitats del món i ha participat en projectes de recerca nacionals i internacionals. Ha gaudit de diverses estades de recerca a universitats de Londres, Galway i Castelló. És autora de nombroses publicacions sobre la didàctica de la traducció a revistes de prestigi internacional com The Interpreter and Translator Trainer, Perspectives. Studies in Translation Theory and Practice, Babel, Méta: Translator’s Journal, etc. Els seus interessos investigadors són la formació de traductors i intèrprets (especialment en contextos semipresencials), a més de l’accessibilitat i l’atenció a estudiants amb necessitats educatives específiques, i els aspectes professionals.

És traductora d’anglès, portuguès i francès a l’espanyol.

Línies d'investigació (del Departament de Traducció i d'Interpretació): Formació en traducció i interpretació; Aspectes professionals i laborals de la traducció i la interpretació; Traducció de textos especialitzats.

Pàgina web: http://pagines.uab.cat/anabelgalan/

 
PACTE

Dra. ANNA KUZNIK
Anna.Kuznik@uni.wroc.pl

Llicenciada en Filologia Romànica (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polònia); Màster en Lingüística i Literatura Hispanoamericana (Instituto Caro y Cuervo de Bogotà, Colòmbia); traductora-intèrpret jurada del francès i castellà al polonès pel Ministeri de Justícia de Polònia; doctora en Traducció i Estudis Interculturals per la Universitat Autònoma de Barcelona; des del 2008 al 2011 va ser coordinadora de pràctiques en la Llicenciatura de Traducció i d'Interpretació (Facultat de Traducció i d'Interpretació) i en el Postgrau de Traducció Jurídica (Departament de Traducció i d'Interpretació); ha sigut becària de col•laboració, becària d'investigació i tècnic de suport a la recerca del grup PACTE. Actualment treballa a l'Instytut Filologii Romańskiej, Uniwersytet Wrocławski, Polònia

És traductora espanyol, francès - polonès.

Línies d'investigació (del Departament de Traducció i d'Interpretació): Aspectes professionals i laborals de la traducció i la interpretació; Aplicació de la metodologia empírica en la recerca sobre traducció i interpretació; Interculturalitat, ideologia i sociologia de la traduccio i interpretacio (sociologia del treball aplicada a la traducció); Formació en traducció i interpretació (competèncias i gestió de recursos humans, formació continuada en el món empresarial, pràctiques); Traducció de textos especialitzats (traducció jurídica).

Pàgina web: http://www.ifr.uni.wroc.pl/pl/nasz-instytut/pracownicy/dr-anna-kuznik

 

 

ANNA KUZNIK

PACTE PACTE PACTE

Dr. CHRISTIAN OLALLA-SOLER

Christian.Olalla@uab.cat

Llicenciat en Traducció i Interpretació per la Universitat Autònoma de Barcelona i diplomat en Ensenyament d’espanyol com a llengua estrangera per la Universitat de València. És doctor en Traducció i Estudis Interculturals. És tècnic de suport a la recerca del Grup PACTE des de 2012.

És traductor de l’alemany i del rus al català i al castellà.

Línies d’investigació (del Departament de Traducció i d’Interpretació): Formació en traducció i interpretació; Interculturalitat, ideologia i sociologia de la traducció i interpretació; Cognició en traducció i interpretació i Aplicació de la metodologia empírica en la recerca sobre traducció i interpretació.

 
     

Dra. PATRICIA RODRÍGUEZ-INÉS
Patricia.Rodriguez@uab.cat

Professora agregada interina del Departament de Traducció i d’Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Doctora en Teoria de la traducció pel mateix departament amb premi extraordinari de doctorat i premi a la millor tesis del bienni 2006-2008, concedit per l’AIETI (Associació Ibèrica d’Estudis de Traducció i d’Interpretació). Ha sigut becària d’investigació del grup PACTE des de 2000 fins a 2003. Ha sigut convidada a donar cursos i conferències i ha participat en nombrosos projectes de recerca nacionals i internacionals. Ha gaudit de diverses estades de recerca a l’estranger, entre les quals, a la U. París VII, U. de Bolonya, U. de Oporto, U. de Tampere, U. Federal de Minas Gerais, U. de Birmingham, U. d'Alacant i U. de Glasgow. És autora de diverses publicacions sobre didàctica de la traducció i TIC en revistes reconegudes com a The Interpreter and Translator Trainer, Méta, Perspectives, Babel, etc.

És traductora anglès - espanyol.

Línies d'investigació (del Departament de Traducció i d'Interpretació): Traducció de textos especialitzats; Tradumàtica. TICs aplicades a la traducció; Formació en traducció i interpretació

Pàgina web: http://pagines.uab.cat/patricia_rodriguez_ines/

  Dra. PATRÍCIA RODRÍGUEZ
PACTE PACTE PACTE

Dra. LUPE ROMERO
Lupe.Romero@uab.cat

Professora ajudant de llengua italiana del departament de Traducció i d’Interpretació. Del 2002 al 2006 va ser becaria d’investigació (FI) del grup PACTE. Doctora en Teoria de la Traducció per la Universitat Autònoma de Barcelona. Del 2006 al 2008 ha estat responsable del partner espanyol UAB en un projecte europeu (Learning Via Subtitling, nº 229954 - CP-1-2006-1- GR - LINGUA – L2PP). Els seus interessos investigadors es centren en la traducció audiovisual, l’adquisició de la competència traductora, la didàctica de l'italià per a traductors i l'aplicació de noves tecnologies i aplicacions informàtiques en l'elaboració de material didàctic per l’ensenyament de la segona llengua.
És traductora italià- espanyol.

Línies d'investigació (del Departament de Traducció i d'Interpretació):  Traducció audiovisual i accessibilitat als mitjans de comunicació; Aplicació de la metodologia empírica en la recerca sobre traducció i interpretació; Textualitat i traducció; Formació en traducció i interpretació.

  Pacte
PACTE    

MEMBRES HONORÍFICS (P. O. ALFABÈTIC):PACTE

PACTE PACTE

Dra. ALLISON BEEBY
Allison.Beeby@uab.cat

És professora titular emèrita de traducció inversa i ha segut Directora del Departament de Traducció i d’Interpretació (2003 – 2008). És  una de les fundadores del grup PACTE. Els seus interessos investigadors se centren en la didàctica de la traducció inversa, àmbit en el qual ha segut pionera. És la autora de l’entrada relacionada amb aquest tema, ‘Directionality’, en la Routledge Encyclopedia of Translation Studies (1998 i 2008). Entre les seves publicacions en aquest àmbit, destaquen: Worlds beyond Words: Teaching Translation from Spanish to English.  University of Ottawa Press, Didactics of Translation Series, 1996; ‘Evaluating the Development of Translation Competence’ en Developing Translation Competence, Benjamins Translation Library, 2000; ‘Language Learning for Translators: Designing a Syllabus’ en Translation in Undergraduate Degree Programmes, John Benjamins Publishing Co., 2004; ‘Genre Literacy and Contrastive Rhetoric in Teaching Inverse Translation’ en La direccionalidad en traducción e interpretación: Perspectivas teóricas, profesionales y didácticas, Editorial Atrio, 2003.
És traductora anglès - espanyol

Línies d'investigació (del Departament de Traducció i d'Interpretació): Formació en traducció i interpretació; Aplicació de la metodologia empírica en la recerca sobre traducció i interpretació; Interculturalitat, ideologia i sociologia de la traducció i interpretació.

  Dra. ALLISON BEEBY
PACTE PACTE PACTE

Dra. OLIVIA FOX
Olivia.Fox@uab.cat

Professora titular del Departament de Traducció i d’ Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Llicenciada en Filologia espanyola per Queen’s University Belfast, i per la Universitat Autònoma de Barcelona. És Doctora en Filologia anglogermànica per la Universitat Autònoma de Barcelona. Autora de varies publicacions sobre la Didàctica de la Traducció entre elles Activitats per a desenvolupar competències en la formació del traductor, Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, 2007; The Use of Translation Diaries in a Process-oriented  Translation Teaching Methodology,John Benjamins, 2000;  Cross-cultural Transfer in Inverse Translation – a case study, Hogeschule Press, 1997. És investigadora del grup PACTE des del principi.
És traductora espanyol, català - anglès.  

Línies d'investigació (del Departament de Traducció i d'Interpretació): Traducció de textos especializats; Formació en traducció i interpretació: Interculturalitat, ideologia i sociologia de la traducció i interpretació.

  Pacte
PACTE PACTE PACTE

Dr. WILHELM NEUNZIG 
Willy.Neunzig@uab.cat 

Professor associat estranger del Departament de Traducció i Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Llicenciat en Psicologia per la Universitat de Saarbrücken (Alemanya), traductor oficial pel Ministeri de Cultura de Wiesbaden, i Doctor en Teoria de la Traducció per la UAB. Ha dirigit dos projectes d'investigació sobre l’ensenyament de la llengua i la traducció assistida per ordinador, finançats per la Unió Europea, i ha participat en el desenvolupament del programa de traducció automàtica METAL de l'empresa Siemens abans d'incorporar-se al grup PACTE, en el qual s'ocupa de qüestions metodològiques. La seva investigació queda palesa en nombrosos articles en el marc de la didàctica, la teoria de la traducció i la investigació traductològica, publicats en revistes científiques d’Alemanya, Espanya, Estats Units, Brasil, Anglaterra i Hongria. És autor del llibre Neunzig, W., y H. Tanqueiro. Estudios empíricos en traducción: enfoques y métodos. Girona, Documenta Universitaria, Col. Vademecum 2, 2007.

Ha rebut el premi Prix de l’ACT Vinay et Darbelnet (2011): «L’Association canadienne de traductologia (ACT) est heureuse d’annoncer que le lauréat est notre collègue Wilhelm Neunzig de l’Universitat Autònoma de Barcelona pour son article: « Empirical Studies in Translation. Methodological and Epistemological Questions». És doctor honoris causa atorgat per la University of Wolverhampton, Regne Unit, durant la Congregació del 14 de novembre de 1992 en reconeixement «of his services to international education».

És traductor jurat a l’alemany i també és traductor de l’alemany i portugués a l’espanyol.

Línies d'investigació (del Departament de Traducció i d'Interpretació): Traducció de textos especialitzats; Formació en traducció i interpretació; Interculturalitat, ideologia i sociologia de la traducció i interpretació; Aplicació de la metodologia empírica en la recerca sobre traducció i interpretació.

   
PACTE PACTE  

COL·LABORADORS (P. O. ALFABÈTIC):

PACTE PACTE

AMAIA GOMEZ GOIKOETXEA
Gabriele.Grauwinkel@uab.cat

Després de la meva formació com arquitecte entre Espanya i Irlanda, de 8 anys d’exercici professional i 11 immersa laboralment en el sector de la construcció –el mateix període dedicat esporàdicament a la traducció tècnica amateur– vaig estudiar la llicenciatura en Traducció i Interpretació amb anglès i francès com a llengües estrangeres principals, especialitat en tercera llengua estrangera (alemany) i resultats excel·lents en el currículum d’interpretació. Abans d’acabar els estudis de traducció  vaig començar a treballar com a autònoma y vaig fundar una xarxa de traductors tècnics. Des de 2013 compagino aquesta activitat amb la docència, universitària i en línia, i la investigació sobre la didàctica de aquesta disciplina. Des de 2012 sóc també l’alma mater d’una iniciativa que pretén l’apropament entre tècnics i traductors i que ha considerat la seva evolució cap a la Associació Pan-hispànica de Traducció Técnica.

 
PACTE PACTE  

GABRIELE GRAUWINKEL
Gabriele.Grauwinkel@uab.cat

Llicenciada en traducció per la Universitat Autònoma de Barcelona. Col·laboració en el projecte de traducció automàtica METAL de l'empresa SIEMENS; des de 1996 traductora autònoma especialitzada en traduccions tècniques a l’espanyol, guies turístiques, textos literaris i publicitat del català i de l’espanyol al alemany. Des de 2001, professora de traducció inversa i traducció especialitzada inversa en la Universitat Autònoma de Barcelona. Coautora amb W. Neunzig de diverses publicacions sobre la didàctica de la traducció inversa.

Línies d'investigació (del Departament de Traducció i d'Interpretació): Formació en traducció i interpretació; Aplicació de la metodologia empírica en la recerca sobre traducció i interpretació; Traducció de textos especializats.

  Gabriele Grauwinkel
PACTE PACTE PACTE

Dra. PATRICIA LÓPEZ
Patricia.Lopez@uab.cat

 • Doctora en Llengües i Cultures Romàniques (Tesi sobre Plurilingüisme)
 • Professora de FLE, Facultat de traducció i interpretació i Facultat de Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona
 • Professora de FLE, Escola de Turisme Euroaula-UdG, 
 • Professora i Coordinadora del mòdul de Lingüística Clínica-FUB,
 • Professora del Master Complémentaire en lingüística de l’Institut des Sciences du langage –Umons (Bèlgica)
 • Coordinadora de pràctiques professionals, Facultat de traducció i interpretació i Facultat de Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona

Línies d'investigació (Membre del grup de recerca Cognipros)

 • Ensenyament de Llengües
 • Lingüística aplicada i comparada             
 • Psicolingüística
 • Patologia i correcció del llenguatge
 • Aspectes professionals i laborals de la traducció i la interpretació
 • Política i planificació lingüística – Diversitat Lingüística
 
PACTE PACTE PACTE

BECARIS PREDOCTORALS:

PACTE PACTE

LAURA ASQUERINO EGOSCOZÁBAL
Laura.Asquerino@uab.cat

Llicenciada en Traducció i Interpretació per la Universidad Autónoma de Madrid, amb un Màster en Ensenyament d’espanyol com a llengua estrangera per la Universidad de Alcalá de Henares i un Màster en Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals per la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment, està fent la tesi doctoral sobre la formació de traductors del japonès a l’espanyol a Espanya i ha estat tècnica de suport a la recerca al grup PACTE, amb els quals col·labora com a becària predoctoral.

És traductora i intèrpret jurada anglès-espanyol, i traductora de l’anglès i del francès a l’espanyol. També és professora de llengua japonesa del grau d’Estudis d’Àsia Oriental de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Línies de recerca (del Departament de Traducció i d’Interpretació): Formació en traducció i interpretació, Aplicació de la metodologia empírica en la recerca sobre traducció i interpretació (àrea de Traducció i Interpretació); Llengua i literatura de l’Àsia Oriental (Estudis de l’Àsia Oriental).

 
     

DOCTORANDS (P. O. ALFABÈTIC):

PACTE PACTE

GABRIEL ADAMS CASTELO BRANCO ARAGÃO
gabrielenbarcelona@gmail.com

Gabriel Adams és traductor i professor de portuguès i castellà. Realitza el doctorat al Programa de Traducció i Estudis Interculturals a la Universitat Autònoma de Barcelona, on desenvolupa la seva tesis sobre l’obra artística de Pedro Almodóvar, la “Movida Madrileña” i la seva traducció al portuguès brasiler. Va realitzar els seus estudis en Filologia Portuguesa i Espanyola a la Universitat Federal de Goiás (Brasil) i el Màster en Lletres i Lingüística a la mateixa universitat. Va realitzar una estada de sis mesos per al Programa Erasmus a la Universitat de Barcelona al 2009 i, al 2012, un intercanvi acadèmic del Màster a la Universitat Nacional de La Plata (Argentina). Domina el portuguès, el castellà, l’anglès i el català.

 
     

AN HONG
Hong.an@e-campus.uab.cat

Llicenciada en Traducció i Interpretació per la Universitat Autònoma de Barcelona i diplomada en Llengua Espanyola per la Universitat Pedagògica de Harbin, Xina. Actualment cursa els estudis de Doctorat en Traducció i Estudis Interculturals.

És traductora xinès-castellà i xiès-anglès.

Línies de recerca: traducció de textos especialitzats i traducció intercultural.

 
     

OLGA JECZMYK NOWAK
olga.jeczmyk@e-campus.uab.cat

Llicenciada en Traducció i Interpretació a la Universitat Pompeu Fabra, Màster EN Mediació Lingüística-Cultural a la Università La Sapienza de Roma i Màster en Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals a la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment, escriu la tesi doctoral sobre les estratègies cognitives per a la resolució de problemes de traducció.

És traductora i intèrpret de francès, anglès, italià, polonès – espanyol i català. Ha estat becària d’interpretació simultània a les Nacions Unides a la FAO a Roma, directora de becaris de comunicació i editora de continguts a la Unitat de Terminologia del Parlament Europeu a Luxemburg. És l’autora del blog de traducció i interpretació www.20000lenguas.com.

Línies d’investigació (del Departament de Traducció i Interpretació): Cognició en traducció i interpretació; Formació en traducció i interpretació i Aplicació de la metodologia empírica en la recerca sobre traducció i interpretació (àrea de Traducció).

 
     

VERÒNICA LÓPEZ-GARCIA
veronica.lopez@outlook.com

Llicenciada en Traducció i Interpretació i Màster en Traducció i Estudis Interculturals per la Universitat Autònoma de Barcelona.

És traductora de l’anglès, el portuguès i el català al castellà especialitzada en traducció audiovisual.

Ha traduït per a doblatge i subtitulat centenars de sèries y pel·lícules i ha explorat el món de la traducció des de tots els seus vessants: vuit anys de traductora autònoma, sis de responsable del departament audiovisual d’una agència de traducció i actualment, gestionant Sounds & Words, la seva pròpia agència amb estudi de gravació.

També ha ensenyat traducció a la UAB, a la UB i a Cálamo y Cran i actualment treballa en la seva tesi doctoral sobre didàctica de la traducció audiovisual i lingüística de corpus sota la direcció de la Dra. Patricia Rodríguez-Inés.

Línies d'investigació (del Departament de Traducció i d'Interpretació): Formació en traducció i interpretació; Traducció audiovisual i accessibilitat als mitjans de comunicació; Tradumàtica. TICs aplicades a la traducció; Aspectes professionals i laborals de la traducció i la interpretació; Aplicació de la metodologia empírica en la recerca sobre traducció i interpretació.

 
     

TZU YIU CHEN
tzyyiu@gmail.com

Llicenciada en Filologia Hispànica per la Facultat de Llengües i Literatures Estrangeres de la Universitat de Tamkang i màster en Espanyol i Anglès com a Llengües Estrangeres i Noves a la Universitat de Navarra, així com a la Facultat de Llengües i Literatures Estrangeres a la Universitat de Tamkang. En l'actualitat, realitza la tesi doctoral sobre la competència comunicativa intercultural de l'alumnat xinès de l'espanyol com a llengua estrangera i és professora titulada de l'idioma xinès a l'Institut de Confuci de Barcelona.

Línies d'investigació: l'adquisició de la competència intercultural dels estudiants estrangers, la didàctica de la interculturalitat per a l'ensenyament de llengües estrangeres i Interculturalitat i ideologia de la traducció i la interpretació.

 
     
Campus d'excel·lència internacional U A B