Metodologia empírico experimental

Un del interessos fonamentals del grup PACTE és com aplicar la metodologia empírica i experimental a l’estudi del procés i del producte de la traducció. En especial pel que fa a:

- L'elaboració de dissenys investigadors experimentals i no experimentals
- La definició de variables dependents, independents i control de variables de confusió en dissenys experimentals
- L'aplicació dels criteris del mètode científic als dissenys experimentals
- Els aspectes de definició del univers i estratègies de selecció de mostres representatives
- La triangulació de dades amb la incorporació de mètodes qualitatius i quantitatius
- El disseny d’instruments de recollida de dades: qüestionaris, textos prototípics, etc.
- L'anàlisi descriptiva i inferencial de dades

 

Campus d'excel·lència internacional U A B