Presentació

II CONGRÉS INTERNACIONAL SOBRE INVESTIGACIÓ EN DIDÀCTICA DE LA TRADUCCIÓ

8-9 de juliol de 2014

El grup PACTE (Procés d’Adquisició de la Competència Traductora i Avaluació) organitza el II Congrés internacional sobre investigació en Didàctica de la traducció (didTRAD), que se celebrarà a la Universitat Autònoma de Barcelona els dies 8 i 9 de juliol de 2014. Aquest congrés té com a propòsit ser un fòrum de trobada d’investigadors en didàctica de la traducció i de la interpretació.

ÀMBITS TEMÀTICS

1. Ensenyament de la traducció: Iniciació a la traducció, Traducció jurídica, Traducció cientificotècnica, Traducció literària, Traducció audiovisual, Localització, Traducció inversa, etc.

2. Ensenyament de la interpretació: Interpretació simultània, Interpretació consecutiva, Interpretació social, etc.

3. Ensenyament de la tecnologia per a traductors i intèrprets.

4. Ensenyament de llengües per a traductors i intèrprets (estrangeres i maternes).

5. Àmbits transversals de disseny curricular: tutories, treball de fi de grau, practiques, etc.

MODALITATS DE PRESENTACIÓ

- Comunicacions (20 min.)

- Autocomunicacions en .ppt o .html (15 min.)

- Pòsters

- Comunicacions ràpides (Pecha Kucha) (6 min. 40 seg.)

- Taules rodones (1h30)

Vegeu-ne d'altres detalls més avall.

LLENGÜES

Català, castellà, alemany, anglès, francès, italià i portuguès.

CONFERENCIANT

Christiane Nord (Hochschule Magdeburg-Stendal)

COMITÈ CIENTÍFIC

Marta Arumí (Universitat Autònoma de Barcelona), Georges Bastin (Université de Montreal), Allison Beeby (Universitat Autònoma de Barcelona), Sonia Colina (University of Arizona), Frederic Chaume (Universitat Jaume I), Maureen Ehrensberger-Dow (Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften), Pilar Elena (Universidad de Salamanca), Miguel Ángel Jiménez (Rutgers, The State University of New Jersey), Anna Kuznik (Uniwersytet Wrocławski), Dorothy Kelly (Universidad de Granada), Josep Marco (Universitat Jaume I), Roberto Mayoral (Universidad de Granada), Vicent Montalt (Universitat Jaume I), Christiane Nord (Hochschule Magdeburg-Stendal), Luis Pérez González (University of Manchester), Marisa Presas (Universitat Autònoma de Barcelona), Fernando Prieto (Université de Genève), Cathy Way (Universidad de Granada).

DIRECCIÓ

Anabel Galán-Mañas, Amparo Hurtado Albir, Christian Olalla-Soler, Patricia Rodríguez-Inés.

ORGANITZACIÓ

Luis Castillo, Gisela Massana, Stefano Pavani, Lupe Romero, Margherita Taffarel.

INSCRIPCIÓ

Data d’inici: 15 de març de 2014.

Data límit: 15 de juny de 2014.

PREUS

- Tarifa normal: 225€

- Tarifa reduïda: 175€(per a inscripcions realitzades fins al 30 de abril de 2014).

- 30 €estudiants de màster i doctorat de l’FTI UAB; gratis professorat de l’FTI UAB.

- Tarifa Seminari + Congrés: 325€ (tarifa normal); tarifa reduïda 300€ (per a inscripcions realitzades fins al 30 de abril de 2014); estudiants de màster i doctorat FTI UAB: 100 €

DATES IMPORTANTS

Presentació de propostes (NOU TERMINI): 31 de gener de 2014. Per a la presentació de les propostes cal consultar el següent enllaç: https://grupsderecerca.uab.cat/pacte/content/enviament-dels-resums

Notificació d’acceptació: 15 de març de 2014.

Inscripció: 15 de març – 30 d’abril de 2014 (tarifa reduïda); 1 de maig – 15 de juny de 2014 (tarifa normal).

MODALITATS DE PRESENTACIÓ

Comunicacions

Presentacions orals d’investigacions que s’adscriguin a qualssevol dels àmbits temàtics del congrés.

Durada: 20 minuts d’exposició i 10 minuts de debat.

Autocomunicacions

Presentacions equivalents a les comunicacions presencials però en format .html o .ppt, que poden incorporar àudio o vídeo i es poden consultar directament a un ordinador. Es trobaran a disposició dels assistents al congrés en una sala multimèdia durant els dos dies del congrés. Les autocomunicacions estan pensades per a exposar de manera interactiva aspectes, esborranys, idees emergents o resultats preliminars d’investigacions que s’adscriguin a qualsevol dels àmbits temàtics del congrés.

Durada: 15 minuts. A una hora determinada per l’organització, els autors seran presents a la sala per a comentar l'autocomunicació amb els assistents.

Pòsters

Presentacions en format de cartell. Per a la seva exhibició al congrés, caldrà tenir en compte les següents normes:

- La mida del pòster pot ser variable, però no podrà excedir de 120 X 80 cm (alçada i amplada).

- El pòster pot ser en color o en blanc i negre.

- Cada ponent en portarà una còpia impresa i serà el responsable de col·locar-lo en el lloc i la data que assigni l’organització.

Per a més informació sobre com elaborar un pòster, consulteu el següent enllaç: https://connect.le.ac.uk/posters 

Comunicacions ràpides (Pecha Kucha)

Presentacions orals ràpides. Cada ponent disposa de 20 diapositives amb una durada programada de 20 segons per a cadascuna. En total, la presentació té una durada de 6 minuts i 40 segons. Pecha Kucha és ideal per a presentacions d’unitats didàctiques, experiències d’avaluació, d’implementació de metodologies actives, de recursos didàctics, etc.

Durada: 6 minuts i 40 segons. Per a cada sessió es preveuen diverses presentacions; en acabar, es disposarà de temps per a l’intercanvi d’idees o d'impressions entre els assistents i els autors.

Per a més informació sobre l’elaboració d’una presentació en format Pecha Kucha, consulteu el següent enllaç: https://www.educacontic.es/blog/pecha-kucha-20-x-20  

Taules rodones

S’acceptaran propostes de taules rodones. La proposta ha d’estar formada pel títol, els participants i un resum de 700-800 paraules, que inclogui els objectius de la taula rodona, així com el títol o el tema de la intervenció de cada participant. L’acceptació de la proposta implica el compromís de moderar-la i organitzar-la.

Durada: 1 hora i mitja.

Campus d'excel·lència internacional U A B