Primera circular

Grup PACTE

Departament de Traducció i d’Interpretació

Universitat Autònoma de Barcelona

21-22/6/2012

 

I Congrés internacional sobre investigació
en Didàctica de la traducció/ VIII Congrés internacional de Traducció
del Departament de Traducció i d’Interpretació

 

PRIMERA CIRCULAR

 

El grup PACTE (Procés d’Adquisició de la Competència Traductora i Avaluació) organitza el I Congrés internacional sobre investigació en Didàctica de la traducció (didTRAD), que se celebrarà a la Universitat Autònoma de Barcelona els dies 21 i 22 de juny de 2012.

Aquest congrés, de caràcter biennal, té com a propòsit ser un fòrum de trobada d’investigadors en didàctica de la traducció i de la interpretació.

Àmbits temàtics:

  1. Ensenyament de la traducció: Iniciació a la traducció, Traducció jurídica, Traducció cientificotècnica, Traducció literària, Traducció audiovisual, Localització, Traducció inversa, etc.
  2. Ensenyament de la interpretació: Interpretació simultània, Interpretació consecutiva, Interpretació social, etc.
  3. Ensenyament de la tecnologia per a traductors i intèrprets.
  4. Ensenyament de llengües per a traductors (estrangeres i maternes).
  5. Disseny curricular en la formació de traductors i intèrprets: competències, tutories, avaluació, etc.
  6. Treball de fi de grau.

Modalitats de presentació:

- Comunicacions (20 min.)
- Autocomunicacions en .ppt o .html (15 min.)
- Pòsters
- Comunicacions ràpides (Pecha Kucha) (6 min. 40 seg.)
- Taules rodones (1h30)

Vegeu-ne d'altres detalls més avall.

Llengües:

Català, castellà, anglès, alemany i francès.

Conferenciants:

Dorothy Kelly (Universidad de Granada)

Gregory Shreve (Kent State University, Kent, Ohio)

Comitè científic:

Marta Arumí (Universitat Autònoma de Barcelona), Georges Bastin (Université de Montréal), Allison Beeby (Universitat Autònoma de Barcelona), Anabel Borja (Universitat Jaume I), Jorge Díaz Cintas (Imperial College), Silvia Gamero (Universitat Jaume I), Isabel García Izquierdo (Universitat Jaume I), Anna Kuznik (Uniwersytet Wroclawski), Dorothy Kelly (Universidad de Granada), Christiane Nord (Universität Magdeburg), Marisa Presas (Universitat Autònoma de Barcelona), Gregory Shreve (Kent State University), Cathy Way (Universidad de Granada). 

Direcció:

Mònica Fernández-Rodríguez, Anabel Galán-Mañas, Amparo Hurtado Albir, Patricia Rodríguez-Inés, Lupe Romero Ramos.

Organització:

Luis Castillo, Gisela Massana, Margherita Taffarel.

Inscripció:

Data d’inici: 1 de febrer de 2012

Data límit: 31 de maig de 2012

Preus:

-   Tarifa normal: 180€

-   Tarifa reduïda: 150€ (abans del 30 març de 2012)

-   Estudiants de Màster i doctorat FTI UAB: 25€

-   Professors de la FTI UAB: gratuït

-   Tarifa Seminari + Congrés: 475€; tarifa reduïda 450€ (abans del 30 de març 2012); estudiants de màster i doctorat FTI UAB: 200 €.

 Dates importants:

-   Presentació de propostes: fins el 15 de desembre de 2011. Més informació sobre la presentació dels resums a la segona circular (setembre 2011).

-   Notificació d’acceptació: 1 de març de 2012

-   Inscripció: 1 de febrer – 30 de març de 2012 (tarifa reduïda); 1 d’abril - 31 de maig de 2012 (tarifa normal).

 

Modalitats de presentació

- Comunicacions

Presentacions orals d’investigacions que s’adscriguin a qualssevol dels àmbits temàtics del congrés.

Durada: 20 minuts d’exposició i 10 minuts de debat.

- Autocomunicacions

Presentacions equivalents a les comunicacions presencials però en format .html o .ppt, que poden incorporar àudio i/o vídeo i es poden consultar directament a un ordinador. Es trobaran a disposició dels assistents al congrés en una sala multimèdia durant els dos dies del congrés.

Les autocomunicacions estan pensades per a exposar de manera interactiva aspectes, esborranys, idees emergents o resultats preliminars d’investigacions que s’adscriguin a qualsevol dels àmbits temàtics del congrés.

Durada: 15 minuts d’autocomunicació. A una hora determinada per l’organització,
els autors seran presents a la sala per a comentar l'autocomunicació amb els assistents.

 - Pòsters

Presentacions en format de cartell. Per a la seva exhibició al congrés, caldrà tenir en compte les següents normes:

  • La mida del pòster pot ser variable, però no podrà excedir de 120 X 120 cm (alçada i amplada).
  • El pòster pot ser en color o en blanc i negre.
  • Cada ponent en portarà una còpia impresa i serà el responsable de col·locar-lo en el lloc i la data que assigni l’organització.

Per a més informació sobre com elaborar un pòster, consulteu els següents enllaços:

https://www.fes-web.org/que-hacemos/congresos/IX/archivos/posters.pdf

https://connect.le.ac.uk/posters

- Comunicacions ràpides (Pecha Kucha)

Presentacions orals ràpides. Cada ponent disposa de 20 diapositives amb una durada programada de 20 segons per a cadascuna. En total, la presentació té una durada de 6 minuts i 40 segons.

Pecha Kucha és ideal per a presentacions d’unitats didàctiques, experiències d’avaluació, d’implementació de metodologies actives, de recursos didàctics, etc.

Durada: 6 minuts i 40 segons. Per a cada sessió es preveuen entre 8 i 10 presentacions; en acabar, es disposarà de 20 minuts d’intercanvi d’idees i/o d'impressions entre els assistents i els autors.

Per a més informació sobre l’elaboració d’una presentació en format Pecha Kucha, consulteu el següent enllaç: https://www.educacontic.es/blog/pecha-kucha-20-x-20.

- Taules rodones

S’acceptaran propostes de taules rodones. La proposta ha d’estar formada pel títol, els participants i un resum de 700-800 paraules, que inclogui els objectius de la taula rodona, així com el títol i/o el tema de la intervenció de cada participant. L’acceptació de la proposta implica el compromís de moderar-la i organitzar-la.

Durada: 1 hora i mitja.

Campus d'excel·lència internacional U A B