Primera circular

 PRIMERA CIRCULAR  - VERSIÓ EN PDF AQUÍ

III CONGRÉS INTERNACIONAL SOBRE INVESTIGACIÓ EN DIDÀCTICA DE LA TRADUCCIÓ

7-8 de juliol de 2016

 

El grup PACTE (Procés d’Adquisició de la Competència Traductora i Avaluació) organitza el
III Congrés internacional sobre investigació en Didàctica de la traducció (didTRAD), que se celebrarà a la Universitat Autònoma de Barcelona els dies 7 i 8 de juliol de 2016.

Aquest congrés té com a propòsit ser un fòrum de trobada d’investigadors en didàctica de la traducció i de la interpretació.

 

ÀMBITS TEMÀTICS

  1. Ensenyament de la traducció: Iniciació a la traducció, Traducció jurídica, Traducció cientificotècnica, Traducció literària, Traducció audiovisual, Localització, Traducció inversa, etc.
  2. Ensenyament de la interpretació: Interpretació simultània, Interpretació consecutiva, Interpretació social, etc.
  3. Ensenyament de la tecnologia per a traductors i intèrprets.
  4. Ensenyament de llengües per a traductors i intèrprets (estrangeres i maternes).
  5. Àmbits transversals de disseny curricular: tutories, treball de fi de grau, practiques, etc.

 

MODALITATS DE PRESENTACIÓ

Comunicacions (20 min)

Presentacions orals que s’adscriguin a qualssevol dels àmbits temàtics del congrés.

Durada: 20 minuts d’exposició i 10 minuts de debat.

 

Pòsters

Presentacions en format de cartell. Per a la seva exhibició al congrés, caldrà tenir en compte les següents normes:

  - El format del pòster ha de ser vertical.

  - La mida del pòster pot ser variable, però no podrà excedir de 120 X 80 cm (alçada i amplada).

  - El pòster pot ser en color o en blanc i negre.

  - Cada ponent en portarà una còpia impresa i serà el responsable de col·locar-lo en el lloc i la data que assigni l’organització.

Per a més informació sobre com elaborar un pòster: https://connect.le.ac.uk/posters

 

Taules rodones (d’1 h 30 min o 3 h)

S’acceptaran propostes de taules rodones. La proposta ha d’estar formada pel títol, els participants i un resum de 700-800 paraules, que inclogui els objectius de la taula rodona, així com el títol i/o el tema de la intervenció de cada participant. L’acceptació de la proposta implica el compromís de moderar-la i organitzar-la. Tots els participants han d’inscriure’s i abonar la quota d’inscripció.

Durada: 1 hora i mitja o 3 hores.

 

LLENGÜES

Català, castellà, alemany, anglès, francès, italià i portuguès.

 

DIRECCIÓ

Anabel Galán-Mañas, Amparo Hurtado Albir, Christian Olalla-Soler, Patricia Rodríguez-Inés, Lupe Romero.

 

INSCRIPCIÓ

Data d’inici: 21 de març de 2016.

Data límit: 13 de juny de 2016.

 

PREUS

  - Tarifa normal: 250 €

  - Tarifa reduïda: 200 € (per a inscripcions realitzades fins l’1 de maig de 2016).

  - 50 € estudiants de màster i doctorat (només assistència).

  - Gratis per a professorat de l’FTI UAB.

  - Tarifa Seminari + Congrés: 450 € (tarifa normal); tarifa reduïda 400 € (per a inscripcions realitzades fins l’1 de maig de 2016).

  - Tarifa Seminari + Congrés per a estudiants de màster i doctorat: 150 €.

 

DATES IMPORTANTS

  - Presentació de propostes: fins al 17 de gener de 2016. Més informació sobre la presentació dels resums en la segona circular (octubre de 2015).

  - Notificació d’acceptació: 14 de març de 2016.

  - Inscripció: 21 de març – 1 de maig de 2016 (tarifa reduïda); 2 de maig – 13 de juny de 2016 (tarifa normal).

 

SOPAR

El sopar del congrés serà el 8 de juliol de 2016.

 

 

III SEMINARI D'ESPECIALITZACIÓ EN DIDÀCTICA DE LA TRADUCCIÓ

5-6 de juliol de 2016

OBJECTIUS

El seminari d’especialització en didàctica de la traducció és un fòrum de formació de formadors en traducció.

Els objectius fonamentals del seminari d’especialització són:

  1. Desenvolupar estratègies didàctiques innovadores per a la formació de traductors.
  2. Tractar aspectes didàctics de diverses matèries implicades en la formació de traductors.

 

DESTINATARIS

Professors de traducció, traductors professionals i estudiants de màster i de doctorat.

 

DURACIÓ

2 dies.

 

LLENGÜES

Espanyol (llengua de comunicació del seminari).

 

PREU

  - Tarifa normal: 250 €.

  - Tarifa reduïda: 200 € (inscripció fins a l’1 de maig de 2016).

  - 100 € estudiants de màster i doctorat.

  - Gratis per a professorat de la FTI UAB.

  - Tarifa Seminari + Congrés: 450 € (tarifa normal); tarifa reduïda: 400 € (inscripció fins a l’1 de maig de 2016);

  - Tarifa Seminari + Congres per a estudiants de màster i doctorat: 150 €.

 

Es requerirà un mínim de 30 inscrits per a realitzar-lo. Places limitades.

 

MÉS INFORMACIÓ EN LA SEGONA CIRCULAR (octubre de 2015)

Campus d'excel·lència internacional U A B