Descripció del projecte

Anivellament de competències en l'adquisició de la competència traductora (traducció escrita)

Finançat pel Ministeri d'Economia i Competitivitat, 2015-2018 (referència: FFI2013-42522-P)

Investigadora principal: Amparo Hurtado Albir

Equip investigador (en ordre alfabètic): Anabel Galán-Mañas, Anna Kuznik, Christian Olalla-Soler, Patricia Rodríguez-Inés, Lupe Romero

Becària pre-doctoral: Laura Asquerino Egoscozábal

 

La finalitat del projecte NACT és establir nivells d'acompliment en traducció. Aquesta descripció persegueix ser un primer pas en l'elaboració d'una base comuna de referència europea en el sector educatiu i professional, comparable al Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües (MECR). Per a això es plantegen els següents objectius:

  1. Descriure les competències específiques que intervenen en l'adquisició de la competència traductora.
  2. Descriure nivells d'acompliment en traducció.

La descripció de nivells d'acompliment en traducció proporcionaria una base comuna en el sector educatiu i professional, que facilitaria la comparació entre diferents sistemes de qualificació i serviria d'orientació per: elaborar programes de traducció; determinar certificats; reconèixer i convalidar títols; establir perfils educatius i professionals; dissenyar l'avaluació (elaboració d'exàmens, disseny d'avaluació formativa i diagnòstica); elaborar manuals i materials d'ensenyament; establir pautes de control de qualitat professional.

Aquesta base comuna existeix en el cas de l'ensenyament de llengües, el MECR, però no per a l'ensenyament de la traducció. En el cas de la traducció és essencial, donada la importància que té la formació de traductors en el context d'una Europa multilingüe i d'un món globalitzat, d'una creixent mobilitat professional i acadèmica, i dels fluxos migratoris. A això cal afegir-hi els requeriments d'unificació acadèmica que introdueix l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).

El projecte suposa una transferència de coneixement a la societat i una continuació dels resultats de les dues investigacions prèvies, de caràcter experimental, realitzades per PACTE: la investigació sobre la Competència Traductora; la investigació sobre l'Adquisició de la Competència Traductora.

Com es tracta d'un primer pas en l'establiment de nivells d'acompliment en traducció i el projecte té una durada de només 4 anys, no es descriuen els diversos perfils professionals d'especialització del traductor (traducció jurídica, econòmica i financera, tècnica, científica, literària , etc.); la descripció es deixa per a un futur projecte d'investigació. La descripció es refereix a primers nivells d'iniciació a la traducció i al perfil del traductor generalista.

El projecte no persegueix descriure resultats d'aprenentatge ni proposar criteris per a cada cicle educatiu o àmbit professional, sinó proposar nivells d'acompliment que cada context educatiu o professional podria usar segons les seves necessitats. A més, la descripció es fa independentment de la combinació lingüística i de la direccionalitat (traducció directa, traducció inversa). També és independent del nombre d'hores, ja que es tracta d'un aspecte curricular.

En la investigació s'utilitzen essencialment mètodes qualitatius i també quantitatius descriptius i, en el seu desenvolupament hi participen representants del món acadèmic i professional de la traducció. La investigació està estructurada en tres fases:

- Fase 1 (2015-2017): Elaboració d'una primera proposta de descriptors de nivell. A la primera fase del projecte, s'ha comptat amb la col·laboració de 23 centres europeus de formació de traductors de 15 països (Alemanya,Bèlgica, Eslovènia, Espanya, Finlàndia, França, Grècia, Holanda, Itàlia, Polònia, Portugal, Regne Unit, Romania, Suècia i Suïssa); la seva funció ha estat proporcionar material curricular dels seus centres i actuar com a grup d'experts per valorar la proposta de descriptors de nivell. En aquesta primera fase es va recopilar i va analitzar: documentació curricular (grau i màster) de 18 centres europeus de formació de traductors; propostes de competències requerides del traductor des de l'àmbit acadèmic i professional.

- Fase 2 (2017-2018): Avaluació de la primera proposta de descriptors. En aquesta fase s'ha avaluat la primera proposta de descriptors mitjançant el judici d'experts del món acadèmic i del món professional de la traducció de 16 països europeus, que han omplert un qüestionari d'avaluació de la proposta. En l'avaluació han participat: 65 docents de traducció, 23 traductors professionals i 11 associacions professionals de traductors.

- Fase 3 (2018-2019): Anàlisi de les dades obtingudes mitjançant el judici d'experts i formulació d'una segona proposta revisada.

PER SABER-NE MÉS:

PACTE. 2018. “Competence levels in translation: working towards a European framework”. The Interpreter and Translator Trainer 12 (2): 11-131. Web de l'article | Text post-print

PACTE. 2019. “Establecimiento de niveles de competencias en traducción. Primeros resultados del proyecto NACT”. Onomázein 43, 1-25.

- Hurtado Albir, Amparo & Patricia Rodríguez-Inés (eds.) (en prensa). Hacia un marco europeo de niveles de competencias en traducción. El proyecto NACT del grupo PACTE / Towards a European framework of competence levels in translation. The NACT project by the PACTE research group. MonTI Número Especial/Special Issue 7

 

Publicacions de NACTInstitucions col·laboradoresCol·laboradors | Qüestionari d'avaluació | Resultats quantitatius de l'avaluació | Avaluadors | Presentacions de NACT a congressos

Campus d'excel·lència internacional U A B