didTRAD 2020

 

V Congrés internacional sobre investigació en Didàctica de la traducció

8-10 de juliol de 2020

 

IV Seminari d'especialització en Didàctica de la traducció

7 de juliol de 2020

 

 

CIRCULARS

1ª circular 

2ª circular (octubre de 2019)

 

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B