Presentació

IV Congrés internacional sobre investigació en Didàctica de la traducció

20-22 de juny de 2018

 

El grup PACTE (Procés d’Adquisició de la Competència Traductora i Avaluació) organitza el
IV Congrés internacional sobre investigació en Didàctica de la traducció (didTRAD), que se celebrarà a la Universitat Autònoma de Barcelona del 20 al 22 de juny de 2018.

Aquest congrés té com a propòsit ser un fòrum de trobada d’investigadors en didàctica de la traducció i de la interpretació.

Conferenciant

Defeng Li, University of Macau

Àmbits temàtics

 1. Ensenyament de la traducció: Iniciació a la traducció, Traducció jurídica, Traducció cientificotècnica, Traducció literària, Traducció audiovisual, Localització, Traducció inversa, etc.
 2. Ensenyament de la interpretació: Interpretació simultània, Interpretació consecutiva, Interpretació social, etc.
 3. Ensenyament de la tecnologia per a traductors i intèrprets.
 4. Ensenyament de llengües per a traductors i intèrprets (estrangeres i maternes).
 5. Àmbits transversals de disseny curricular: tutories, treball de fi de grau, practiques, etc.

Modalitats de presentació

Comunicacions (20 min)

Presentacions orals que s’adscriguin a qualsevol dels àmbits temàtics del congrés.

Durada: 20 minuts d’exposició i 10 minuts de debat.

Pòsters

Presentacions en format de cartell. La revista d'accés obert Languages patrocinarà el Premi al millor pòster.

Per a la seva exhibició al congrés, caldrà tenir en compte les següents normes:

 • El format del pòster ha de ser vertical.
 • La mida del pòster pot ser variable (màxim DIN-A1: 594 mm × 841 mm).
 • El pòster pot ser en color o en blanc i negre.
 • Cada ponent en portarà una còpia impresa i serà el responsable de col·locar-lo en el lloc i la data que assigni l’organització.
 • Per a més informació sobre com elaborar un pòster: https://connect.le.ac.uk/posters

Taules rodones (d’1 h 30 min o 3 h)

S’acceptaran propostes de taules rodones. La proposta ha d’estar formada pel títol, els participants i un resum de 700-800 paraules, que inclogui els objectius de la taula rodona, així com el títol i/o el tema de la intervenció de cada participant. L’acceptació de la proposta implica el compromís de moderar-la i organitzar-la. Tots els participants han d’inscriure’s i abonar la quota d’inscripció.

Durada: 1 hora i mitja o 3 hores.

Presentació de propostes

Fins al 14 de gener de 2018. Més informació sobre la presentació dels resums en la segona circular (octubre de 2017).

Llengües

Català, castellà, alemany, anglès, francès, italià i portuguès.

Direcció

Anabel Galán-Mañas, Amparo Hurtado Albir, Christian Olalla-Soler, Patricia Rodríguez-Inés, Lupe Romero.

Inscripció

Data d’inici: 21 de març de 2018.

Data límit: 3 de juny de 2018.

Preus

 • Tarifa normal: 250 €
 • Tarifa reduïda: 200 € (per a inscripcions realitzades fins l’1 de maig de 2018).
 • 50 € estudiants de màster i doctorat (assistència sense presentació).
 • Gratis per a professorat de l’FTI UAB.

Dates importants

 • Presentació de propostes: fins al 14 de gener de 2018. Més informació sobre la presentació dels resums en la segona circular (octubre de 2017). - NOVA DATA LÍMIT: 28 DE GENER DE 2018
 • Notificació d’acceptació: 14 de març de 2018.
 • Inscripció: 21 de març – 1 de maig de 2018 (tarifa reduïda); 2 de maig – 3 de juny de 2018 (tarifa normal).

Sopar

El sopar del congrés serà el 22 de juny de 2018.

Campus d'excel·lència internacional U A B