Recerca

Investigació utilitzant tecnologia Eye Tracking

MIRAR VIDEO                                                      MIRAR VIDEO                                          MIRAR VIDEO

El Grupo de Investigación en Psicologia i Comunicació Publicitària se centra en l' estudi de la Comunicació i la Publicitat des de la perspectiva de la Psicologia Cognitiva i del Neuromàrqueting.

 

LÍNIES GENERALS DE RECERCA:

    - Psicologia, Publicitat i Comunicació

    - NEUROMARKETING i Recerca realitzada utilitzant la tecnologia Eye Tracking

    - Processos cognitius de l' Atenció i la Percepció aplicats a la Comunicació

 

LÍNIES ESPECÍFIQUES DE RECERCA:

    - Publicitat, estètica corporal i trastorns de la conducta alimentària (TCA)

    - Estereotips de GÉNERE, Publicitat i Comunicació Audiovisual

    - Elements psicològics i processament de la publicitat basada en la RSC (Responsabilitat Social Empresarial)

    - Música, publicitat i neurociència.

 

OBJECTIUS DEL GRUP PCA:

- Analitzar els elements psicològics i els factors de reconeixement cognitius del receptor que afecten la codificació del missatge publicitari.

- Analitzar les característiques del missatge publicitari que poden condicionar les actituds i el comportament del target.

- Utilització de la Tecnologia de l’Eye tracker per a la mesura de l’atenció visual al missatge comunicatiu i publicitari.

- Estudi de la relació entre la Publicitat, l'estètica corporal i els trastorns de comportament alimentari (TCA).

- Alfabetització en Publicitat i Alfabetització en Salut.

- Transferir el coneixement generat a la societat.

- Projecció interna i externa del grup a través del conveni i col·laboració amb empreses publicitàries.

- Enriquir el binomi recerca-docència en les àmbits de la Psicologia i de la Comunicació Publicitària.

 

Vols fer-nos alguna proposta?

Necessites qualsevol tipus d' informació?

        Contacta amb la directora del PCA: elena.ananos@uab.cat

Campus d'excel·lència internacional U A B