Línies de recerca

Les línies de recerca estratègiques són:

 

1.- Clientelisme polític i corrupció electoral.

2. - Discursos, Good Cause, i pràctiques de la corrupció política.

3. - Història jurídica de la corrupció política.

4. - Governança, transparència, valors cívics i Estat de Dret.

Campus d'excel·lència internacional U A B