Seminari 2021/03/05

5 març, 2021 - 10:30

Sessió virtual del Seminari Permanent del PICEC-UAB
5 de març de 2021 a les 10: 30h.

Format de videoconferència: ens podeu seguir a : https://bit.ly/37gVaYI

Ens hi acompanyarà el Dr. Ronald Kroeze de la Vrije (Universiteit d'Amsterdam) per a fer-nos una exposició amb el títol:

The issue of corruption and colonial governance: the Netherlands-Indonesian relationship in the 19th and 20th centuries.

seminari_050321_petit_2.png

 El Dr. Kroeze és professor titular d'història i director d'estudis de la Vrije Universiteit i la seva recerca s'ha centrat en la història de l'Europa   contemporània, la democràcia, la pau i els conflictes, l'anticorrupció, el bon govern global, la (nova) gestió pública, els "usos del passat" en el món   empresarial, la política colonial i la història oral.

 Us adjuntem per a més detall un petit resum que ens ha enviat el ponent dels temes que es tractaran a la sessió i el pòster de la convocatòria:

Els experts en la història dels imperis colonials i de la descolonització solen argumentar que la corrupció econòmica i de poder és la pedra angular dels imperis; que els abusos de poder i de recursos en els períodes colonials no són simples incidents; que els problemes contemporanis de corrupció a les excolònies estan en part vinculats al colonialisme, i que els actuals índexs de corrupció perpetuen les dinàmiques de poder colonials. Aquests arguments, però, no s’han examinat mai de manera sistemàtica. En aquesta xerrada prendré les històries de formació de l'Estat colonial entre els Països Baixos i Indonèsia com a base comuna per a centrar i discutir el rol de la corrupció i de l’anticorrupció als segles XIX i XX. Es discutiran els assumptes següents, a saber: Com i on pot trobar-se corrupció en un context colonial? Quin és l’enllaç entre la corrupció i el context politicoeconòmic que l'envolta? Quina mena de debats sobre la corrupció tenen lloc en el procés de formació de l'Estat colonial en el cas holandès-indonesi?

Campus d'excel·lència internacional U A B