Equip

LSantamaria
Laura Santamaria (Investigadora principal)
Laura.Santamaria@uab.cat
Professora de traducció de la Facultat de Traducció i d'Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) des de 1985, on ha exercit diversos càrrecs de gestió i n'és la degana des de 2012. Ha centrat la seva recerca en temes relacionats amb els mitjans de comunicació, la intertextualitat i els estudis interculturals. Com a professora ha fet docència en traducció especialitzada i concretament sobre la traducció per als mitjans de comunicació i la traducció de textos jurídics. També ha estat professora de traducció i creadora de materials per a programes de màster a distància impartits per la Universitat Autònoma de Barcelona i per la New York University. Ha treballat de traductora professional per a diverses editorials i per a Televisió de Catalunya. Actualment és vocal de la Junta d'Òmnium de Sabadell i anteriorment ho havia estat de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i de l'European Association for Studies in Screen Translation. 

Mengye Han
Mengye Han
mhan@uvigo.es
Doctoranda en Traducció i Paratraducció, Departament de Traducció i Lingüística de la Universitat de Vigo. Doctora en Traducció i Estudis Interculturals (UAB) i llicenciada en Filologia Hispànica (Universitat de Pequín, Xina). La seva recerca es desenvolupa en l'àmbit de la traducció audiovisual (castellà-xinès), amb èmfasi en la paratraducció i el doblatge de pel·lícules. Actualment combina la investigació (Universitat de Vigo) amb la pràctica de la traducció i la interpretació.

Fiona
Fiona Kelso

FionaMegan.Kelso@uab.cat
Professora associada de traducció (llengua anglesa). Departament de Traducció i Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Màster oficial en Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals (UAB) i Llicenciada en Geografia (Universitat de Leeds, Anglaterra). La seva recerca es desenvolupa en els àmbits de la transferència cultural en la traducció del català a l’anglès, amb un èmfasi especial en els referents geogràfics. Actualment combina la docència (UAB) amb la recerca i la pràctica de la traducció. Membre activa del Mediterranean Editors and Translators, basada en Barcelona i també del Society of Authors (Londres).

Lucía Molina
Lucía Molina
Lucia.Molina@uab.cat
Professora titular de llengua àrab. Departament de Traducció i d’Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Doctora en Teoria de la Traducció (UAB) i Llicenciada en Filologia Àrab (Universitat de Barcelona). Imparteix la seva docència al Grau en Traducció i Interpretació (UAB), al Màster en Traducció, Interpretació i Estudis interculturals (UAB) i al Màster Erasmus plus MIM: Crossing the Mediterranean toward Investiment and Integration (UAB, Université de Montpellier III, Paul Valéry Università degli Studi di Venezia, Ca'Foscari). La seva recerca es desenvolupa en l’ àmbits de la transferència cultural en la traducció i de la didàctica de la llengua àrab. 

Tomoko Umemoto
Tomoko Umemoto
Tomoko.Umemoto@uab.cat
Professora associada de llengua japonesa del Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis d'Àsia Oriental de la Universitat Autònoma de Barcelona. Doctoranda en Traducció i Estudis Interculturals (UAB). Màster oficial en Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals (UAB). Llicenciada en Llengua i Literatura angleses, especialitzada en Cultura, de la Universitat de Doshisha Joshi, Japó. Imparteix la seva docència al Grau en Traducció i Interpretació i Grau en Estudis d'Àsia Oriental (UAB). La seva recerca es desenvolupa en l'àmbit de la transferència cultural a traducció, dels estudis de interculturals i de la didàctica del japonès.

Sian
Sian-HuangWu
wusianhuang@gmail.com
Professora adjunta del Departament d’ Espanyol de la Universitat de Llengües Wenzao. Doctora en Traducció i Estudis Interculturals (UAB) i Llicenciada en Filologia Hispànica (Universitat de Llengües Wenzao). Imparteix la seva docència al Grau en Filologia Hispànica i Traducció i Estudis Interculturals (Universitat de Llengües Wenzao).  La seva recerca es desenvolupa en l’ àmbito de la traducció audiovisual (xinès-castellà) i de la didàctica del castellà.
 
Campus d'excel·lència internacional U A B