El Grup d’Estudis República i Democràcia (GERD) és un Grup de Recerca Consolidat reconegut per la Generalitat de Catalunya l’any 2009 (2009 SGR 255).

El grup, adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), està format per professors-investigadors del Departament d’Història Moderna i Contemporània de la UAB, així com d’altres universitats espanyoles i estrangeres. Els objectius generals de l’actuació del grup són els següents:

1. Consolidar un nucli de recerca a l’entorn de l’eix “República i Democràcia” que esdevingui referent dels estudis sobre aquesta temàtica tant a l’àmbit historiogràfic nacional com internacional. Aquest eix ha de permetre desenvolupar estudis que tinguin com a objecte les diferents experiències republicanes i/o democràtiques de la història contemporània catalana i espanyola (amb una atenció molt preferent per l’estudi comparatiu amb l’Europa occidental), però també, d’una forma més transversal, l’estudi de classes i moviments socials, partits polítics i sindicats, les seves respectives cultures polítiques, així com els seus projectes polítics, econòmics, socials i culturals que d’una manera o altra han contribuit a fer avançar (o s’han oposat a) la construcció de la ciutadania republicana i dels Estats democràtics a Catalunya, Espanya i l’Europa occidental.

2. Donar la màxima difusió possible a aquesta recerca mitjançant, entre altres vies, la publicació dels seus resultats (en llibres, publicacions col•lectives, articles...), la participació a congressos i l’organització de jornades de debat de caràcter universitari. En aquest sentit, garantir molt especialment la difusió internacional de la recerca mitjançant publicacions a revistes d’àmbit internacional, així com dotar d’aquest caràcter a algunes de les activitats que el grup organitza.

3. Formar personal investigador en les línies de recerca que identifiquen el GERD 

Campus d'excel·lència internacional U A B