Definir el mecanisme de control que regula la reparació dels DSBs durant la meiosi.

Des de fa temps es coneix que els ratolins mutants que no reparen correctament els DSBs produïts durant la profase meiòtica són estèrils. Tant oòcits com espermatòcits tenen doncs mecanismes que controlen la progressió de la reparació dels DSBs. L’objectiu principal d’aquesta línia de recerca és identificar les proteïnes involucrades en aquest mecanisme i provar la seva funció mitjançant aproximacions genètiques.Estudis recents suggereixen que durant la meiosi s’activen proteïnes que, en cèl·lules somàtiques, participen en la regulació dels processos de reparació del DNA. Així doncs, l’estat d’aquestes proteïnes serà estudiant en diferent ratolins mutants que presenten anomalies en la reparació dels DSBs.

DSB repair deffective spermatocyte

 

Campus d'excel·lència internacional U A B