Estudiar el mecanisme de silenciament de les regions asinapsades del genoma que condueix a la mort cel•lular programada.

Durant la meiosi, aquelles regions que queden asinapsades a l’estadi de paquitè són reconegudes per un sistema proteic que condueix al reclutament d’ATR i la zona i a la posterior fosforilació de la histona H2AX. Aquest fenomen es creu que és cabdal per tal de silenciar aquestes regions del genoma. Degut a que la deleció d’ATR és incompatible amb la vida, aquesta hipòtesi no ha pogut ser testada. Gràcies a la col·laboració amb el grup del Dr. O. Fernández-Capetillo (CNIO) es disposa d’una mutació hipomorfa d’ATR que permetrà aquest anàlisi, així com  l’estudí de la funció d’ATR durant la meiosi.

Campus d'excel·lència internacional U A B