El Seminari d'Arqueologia Prehistòrica del Pròxim Orient (SAPPO) té com a objectiu l’estudi  de l’origen i el desenvolupament de les comunitats agrícoles al Pròxim Orient. Aquesta línia, endegada al 1989 ha estat ampliada situant-la a una escala més àmplia a través del  desenvolupament de treballs a la Mediterrània occidental, que ens permeten abordar el problema de l’inici i desenvolupament de les comunitats agrícoles a tota la conca de la Mediterrània.

El SAPPO va rebre un important impuls amb el reconeixement l’any 2005 del Grup de Recerca de Qualitat Seminari d’Arqueologia del Pròxim Orient (SAPPO) (2005-SGR-00241 004), dirigit pel Dr. Miquel Molist (Departament de Prehistòria de la UAB). Al 2009 aquest reconeixement va ésser ampliat amb el reconeixement de Grup de recerca de Qualitat pel període 2009-2012 (2009-SGR-00607). Actualment el SAPPO es un dels equips internacionals amb més presencia i experiència en l’àmbit de l’estudi de les primeres societats agrícolas a la mediterrània.

El nostre plantejament per desenvolupar la recerca arqueològica es basa en dos grans camps estretament interrelacionats i complementaris: els treballs de camp, amb l’execució d’excavacions arqueològiques estables, i els treballs de documentació i d’anàlisi de les problemàtiques històriques que generen les actuacions de camp i permeten la lectura històrica i antropològica. Des d’aquesta òptica creiem que es possible la creació de coneixement de qualitat i innovador.

Cal destacar el compromís del grup de recerca en la formació i la difusió de l’arqueologia com a eina per al desenvolupament social. Per això dins els projectes duts a terme des del SGR sempre es te en compte els aspectes formatius, de cooperació internacional i de difusió del patrimoni arqueològic.

El SGR SAPPO, amb seu al Departament de Prehistòria de la UAB, el conformen un ampli ventall de personal investigador i docent (PDI), tècnic (PAS) i  col·laboradors adscrits a diferents institucions.