publicacions

El grup TIREC ha publicat diversos artícles en revistes d'alt impacte i també en altres revistes amb avaluació externa. A més a més, algunes de les recerques també s'han publicat diversos capítols de llibre.

Alguns dels membres del grup han participat en el comintè editorial de diversos capítols de llibres de recerca de prestigi en l'àmbit.

La contribució dels membres del grup TIREC en els principals congressos en el camp ha estat nombrosa, amb més de 70 comunicacions orals, ponències plenàries, pòsters, tallers i simposis, en congressos internacionals i nacionals entorn de l’ensenyament i aprenentatge de les Ciències de les quals s'han derivat algunes ponènices i comunicacions orals. Alguns dels principals congressos en els que els membres del grup TIREC han tingut presència han estat:

 

 • X Congreso Internacional sobre investigación en Didáctica de las Cièncias, Sevilla (Espanya), 2017
 • XXVII Encuentros de Didáctica de las Ciencias Experimentales "Tendiendo puentes entre España y Portugal", Badajoz (Espanya) 2016
 • International conference of the European Science Education Research Association (ESERA). Estambul (Turquia) 2009, Lió (França) 2011, Nicòsia (Xipre) 2013, Helsinki (Finaldia) 2015,
 • XX Simpósio Nacional de Ensino de Física (SNEF), Instituto de Física da USP, São Paulo (Brasil) 2013.
 • VIII i IX Congreso Internacional sobre Investigación en la Didáctica de las Ciencias, Barcelona 2009 i Girona 2013.
 • Jornades sobre l’ensenyament de la física i la química, Barcelona 2009, 2011, 2013.
 • Congreso Internacional Multidisciplinar de Investigación Educativa – CIMIE, Tarrragona 2013.
 • GIREP - ICPE - MPTL Conference, Reims (França) 2010, Estambul (Turquia) 2012.
 • International Conference on Computer Based Learning in Science (CBLIS), Varsòvia (Polònia) 2010, Barcelona 2012.
 • EARLI SIG 2 Comprehension of Text and Graphics (Laboratoire des Sciences de l’Educacton), Grenoble (França) 2012.
 • Public UK Science Education Research Conference – Researchers sharing with researchers, York (Regne Unit) 2012.
 • Public Communication of Science and Technology (PCST), Florència (Itàlia) 2012.
 • UK Science Education Research Conference, York (Regne Unit) 2011.
 • XI Congreso de Pedagogía Hospitalaria, Murcia 2011.
 • Encontro de Física 2011" sección EPEF: XIII Encontro de Pesquisa em Ensino de Física, Foz de Iguazú (Brasil) 2011.
 • Programa Interunidades em Ensino de Ciencias- USP, Sao Paolo (Brasil) 2010.
 • II Congreso Nacional de Investigación en Educación en Ciencias y Tecnología, Calí (Colombia) 2010.
 • International Computer Assisted Assessment (CAA) Conference, Southampton (Regne Unit)2010.
 • Multimodality and Learning.Environments, Rhetoric, Play and Methods, Londres (Regne Unit) 2010.
 • XXIV Encuentros de Didáctica de las Ciencias Experimentales, Baeza 2010.
 • II Escola de Primavera per Joves Investigadors/es en Didàctica de les Matemàtiques i les Ciències de Catalunya de la Xarxa REMIC, Barcelona 2010.
 • Annual Meeting of the National Association for the Research on Science Teaching (NARST). Garden Grove, CA (EEUU) 2009, Puerto Rico 2013.
 • 6th Panhellenic Conference of Science Education and ICT in Education, Florina (Grècia) 2009.
 • Jornades sobre reflexions i bones pràctiques entorn l'aprenentatge en aules hospitalàries i en atenció domiciliària, Barcelona 2009.
 • V International Conference on Multimedia and ICT in Education (m-ICTE2009), Lisboa (Portugal) 2009.
 • Congreso “ComCiRed”, Barcelona 2009, Valladolid 2011, La Coruña 2012.

 

Membres del grup TIREC han col·laborat amb ajuntaments i altres administracions i empreses, que han permès la realització de tasques de disseminació de resultats de recerca dirigides a professorat i alumnat de secundària.

 

                     

Campus d'excel·lència internacional U A B