Què fem?

   

 

 

Qué fem?

L’objectiu general del Grup de Recerca TIREC pel període 2014-2016, igual que en períodes anteriors, és contribuir de manera informada a la incorporació d’eines informàtiques a l’aula de ciències, que ajudin en els processos d’ensenyament i aprenentatge de les disciplines científiques, per tots els nivells d’ensenyament. El nostre objectiu fonamental és que la introducció d’aquestes innovacions en l’ensenyament de les ciències i la formació corresponent del professorat no siguin el resultat d’assaig-error, “modes” tecnològiques passatgeres o visions triomfalistes i naïf del que poden fer les noves tecnologies per millorar l’aprenentatge científic i la motivació dels alumnes envers les disciplines científiques.

El nostre tret característic és la fonamentació de les accions dutes a terme en resultats de la recerca en didàctica de les ciències. Malgrat la gran difusió de moltes de les eines informàtiques, l’anàlisi didàctic i la reflexió en profunditat sobre les seves possibilitats i límits per l’ensenyament de les ciències són sorprenentment escassos. I hem pogut comprovar que la seva implantació habitual a les aules de Ciències de les escoles de Primària i Secundària del país és extremadament pobre.

Campus d'excel·lència internacional U A B