Tesis

Tesis leidas:

Garrido Espeja, A. (2016). Modelització i models en la formació inicial de mestres de primària des de la perspectiva de la pràctica científica. UAB. Direcció: Dra. Digna Couo

Grimalt, C. (2016). La tecnologia a les classes de ciències de secundària: anàlisis dels processos de canvi en el professorat. UAB Direcció: Dra. Roser Pintó i Dr. Jaume Ametller

Cantero, B. (2016). Inclusión del género en la enseñanza de las ciencias. UAB. Direcció: Dra. Digna Couo

López Simó, V. (2014). Les dificultats dels estudiants de secundària en la lectura d'imatges científiques representades en simulacions de física. UAB. Direcció: Dra. Roser Pintó

Pipitone, M.C. (2013). Visión del profesorado sobre la implementación de una nueva asignatura: Ciencias para el mundo contemporáneo. UAB. Direcció: Dra. Neus Sanmartí i Dra. Digna Couo

Aliberas Maymí, J. (2012). Aproximació als fonaments epistemològics i psicològics per al disseny i aplicació d'una seqüència de ciències a l'ESO. UAB. Direcció: Dra. Mercè Izquierdo i Dra. Rufina Gutierrez

Hernández Rodríguez, M.I. (2012). Desenvolupament iteratiu d'una seqüència d'ensenyament i aprenentatge sobre propietats acústiques dels materials. UAB. Direcció: Dra. Roser Pintó i Dra. Digna Couo

Couso Lagarón, D. (2009). Science teachers' professional development in contexts of educational innovation. Analysis of three initiatives. UAB. Direcció Roser Pintó

Tesis en proceso:

Simarro Rodríguez, C. (en procès). UAB Direcció: Dra. Digna Couo

Ferrer Sánchez, D. (en procés). UAB Direcció: Dra. Digna Couo i Dr. Víctor López

Soto Alvarado, M. (en procés). UAB. Direcció: Dra. Digna Couo

Tinoco, J.C. (en procés). UAB. Direcció: Dra. Digna Couo

Garrido, N. (en procés). UAB. Direcció: Dra. Roser Pintó i Dr. Víctor López

Pérez Torres, M. (en procés). UAB. Direcció: Dra. Digna Couo i Dra. Conxita Màrquez

Moltó, A. (en procés). UAB. Direcció: Dra. Roser Pintó i Dra. Maria Isabel Hernández

 

Campus d'excel·lència internacional U A B