Grup DIATIC

 

 

El DIATIC en un cop d'ull:

Què és el grup DIATIC?

El grup DIATIC (Disseny I Aplicació d’activitats digitals) és una comunitat de pràctica que ofereix un espai d’intercanvi d’experiències i coneixements entre professors i professores de ciències d’educació secundària i investigadors i investigadores de didàctica de les ciències. Els membres del grup comparteixen inquietuds en relació a com integrar l’ús de les TIC en les seves propostes d’aula per afavorir l’ensenyament i aprenentatge de les ciències. Així, el grup DIATIC s’organitza per tal d’elaborar i pilotar activitats que siguin bon exemples que no només puguin ser útils per a les pròpies classes, sinó també que contribueixin a millorar el procés educatiu mitjançant l’ús de les TIC a les classes de ciències.

Què ha fet el grup DIATIC?

Curs 2012-2013

El grup DIATIC es constituí el curs 2012-13 entorn a professorat de ciències de secundària amb una àmplia experiència docent provinent de diferents centres educatius de Catalunya. Alguns dels integrants provenien dels grups d’adaptació i experimentació dels currículums anglosaxons Salters-Horners Advanced Physics and Chemistry, anomenats en el nostre context com Física i Química en context. Durant el primer curs els membres del grup DIATIC van decidir desenvolupar materials per a l’ensenyament i aprenentatge de les Ciències en context per a l’ESO amb l’aplicació de sensors. “Immersió”, “Relació entre pressió i temperatura”, “Un salt de puenting o bungee jumping segur” van ser les activitats que van sorgir d’aquest treball.

Curs 2013-2014

Durant el curs 2013-2014 el treball del grup DIATIC es va centrar en el disseny de 3 unitats didàctiques de Física i Química per alumnat de 4t d’ESO d’una durada de 12 sessions. Aquestes 3 unitats cobrien gran part del currículum, tractant continguts com la cinemàtica, la dinàmica, les ones i el so, i les propietats de la matèria en relació a la seva estructura interna. Durant l’últim trimestre d’aquell curs es va aplicar a diferents centres la primera versió dissenyada, avaluant llur implementació i realitzant una primera revisió de cadascuna d’elles. Tot i que encara no es van publicar.

Curs 2014-2015

El passat curs 2014-15 es va continuar la implementació de les noves versions i el refinament de les 3 unitats didàctiques dissenyades. En paral·lel, es van dissenyar també les guies didàctiques pel professorat, tot descrivint l’enfocament competencial en cadascuna d’elles. D’aquest treball en resulten 3 unitats didàctiques: “Els sons que sentim”, “Tot es mou”, “Entrant en matèria”.

Curs 2015-2016

L’activitat del grup DIATIC durant el curs 2015-2016 es va centrar en la reflexió i identificació de les dificultats dels estudiants al realitzar proves competencials. Aquest treball va permetre refinar tres proves d’avaluació de les unitats didàctiques dissenyades durant els cursos 2013-2014 i 2014-2015. En paral·lel, el grup DIATIC també va explorar altres metodologies i propostes docents, com noves eines d’avaluació, gamificació i treball per projectes.

Curs 2016-2017

Durant aquest curs, els grup té com a objectiu discutir i aprofundir en com els dispositius mòbils poden ajudar promoure la pràctica científica en l’alumnat mitjançant la recollida i el tractament de dades. Aquest objectiu es concretarà en el disseny de diverses seqüències d’ensenyament aprenentatge òptimes que faciliti la utilització de dispositius mòbils per a la recollida i el tractament de dades per a la promoció de la pràctica científica a l’aula. També es contempla discutir i dissenyar una avaluació instruments d’avaluació que siguin capaços de recollir els aprenentatges dels estudiants quan utilitzen dispositius mòbils per a la recollida i tractament de dades per a la promoció de la pràctica científica a l’aula.

 

Campus d'excel·lència internacional U A B