REVIR

 

El REVIR en un cop d'ull:

Què és el REVIR?

El projecte REVIR (acrònim de Realitat – Virtualitat) consisteix en un conjunt de tallers experimentals de ciències organitzats pel CRECIM per a grups-classe d’estudiants d’ESO i Batxillerat. Són tallers que es realitzen en un laboratori informatitzat de la UAB en horari escolar, adreçats a continguts curriculars de física, química i biologia.

 

Revir en profunditat

El projecte REVIR (acrònim de Realitat – Virtualitat) consisteix en un conjunt de tallers experimentals de ciències que es realitzen en un laboratori informatitzat de la UAB i que s’ofereixen a instituts de secundària en horari escolar. Actualment s’ofereixen 15 tallers diferents de física, química i biologia, dirigits a grups classe, i impartits per monitors especialitzats en cada àrea. Aquests tallers van dirigits a alumnat d’ESO i de Batxillerat i tenen una durada de 3 a 4 hores per sessió.

Totes les sessions del REVIR han estat dissenyades al CRECIM per professors i investigadors experts en didàctica de les ciències. A més, estan relacionades amb diversos temes de rellevància social i científica per tal de que l’alumnat apliqui el coneixement científic en diversos contextos actuals i reflexioni sobre el paper de la ciència en la societat.

Totes les pràctiques del REVIR utilitzen diverses tecnologies, com ara sistemes de captació de dades en temps real (sensors digitals, lupes o mòbils), simulacions, programes específics per a l’ensenyament de les ciències (Algodoo, Audacity, Inspiration, etc.), i especialment la pissarra digital, que serveix per promoure la interacció participativa entre estudiants.

L’experiència REVIR es va iniciar al desembre del 2003 i fins a l’actualitat han passat més de 15.000 alumnes, amb un nombre creixent de participants al llarg dels cursos.

 
Per a  més informació podeu consultar la web del projecte.
Campus d'excel·lència internacional U A B