LAW10n Research

Localització de dret informàtic: contractes de llicència de programari

REFERÈNCIA: FFI2010-22019 (subprograma FILO).
Ministeri de Ciència i Innovació

DURADA: 3 anys (juliol 2010 – juliol 2013)
INVESTIGADORA PRINCIPAL: Dra. Olga Torres-Hostench (olga.torres.hostench@uab.cat) LAW10n

Presentació del projecte

Les llicències d'ús de programes informàtics són "aquells contractes pel resultat del qual el llicenciatari, el comprador de la llicència o l'usuari, rep del llicenciant el dret d'usar els programes segons les condicions acordades" (Aparicio 2004). Les llicències de programari van aparèixer per primera vegada als Estats Units. Després de ser traduïts a l’espanyol pel Llicenciador i posats a la disposició directa dels usuaris de programari llicenciat, aquests contractes de llicència ara s’han incorporat a la legislació espanyola.

En la traducció jurídica –en particular quan es tradueixen llicències d'ús de programes informàtics en les quals l’especificació dels elements culturals implicats pot causar fallades en la comunicació recurrents– s’ha d’usar un enfocament interpretatiu-comunicatiu, en el qual el traductor té en compte tots els elements que afecten directament el procés de presa de decisions en la traducció, és a dir: el client, el públic meta, el context jurídic o cultural, els requisits jurídics que exigeixi la llei, etcètera. A la pràctica, els contractes de llicència es tradueixen com part del procés de localització en si mateix, o sigui, de forma semiautomàtica. Com a resultat, els contractes de llicència traduïts a l’espanyol no reflecteixen ni l’essència de la llei subjacent en el text original ni compleixen amb els requisits específics de la legislació espanyola.

Tot i que existeixen documents en espanyol que podrien servir com a contractes de llicència, no es poden usar en el cas de les llicències de programari perquè no s’ajusten als principis del sistema del dret anglosaxó, que és molt diferent dels sistema del dret civil espanyol. Els recursos que proposa desenvolupar aquest projecte d’investigació són, doncs, tant l’interès innovador com l’específic de la comunitat de traductors, advocats i empreses de localització de programari.

Objectius del projecte

La intenció d’aquest estudia és analitzar tots els aspectes rellevants de la traducció dels contractes de llicència de programari i proposar models de traducció que, per una banda, compleixin els requisits de la legislació espanyola i, per una altra, romanguin fidels a l’essència i als efectes legals del text original. El nostre estudi no només contribuirà a millorar la qualitat d’aquest tipus de text en particular sinó també la de les traduccions jurídiques en general, la disciplina de la traducció jurídica i l’ús de la terminologia jurídica espanyola, que actualment experimenta canvis destacables com a resultat de l’increment d’aquest tipus de traduccions.

 El nostre objectiu és estudiar la traducció amb efectes legals, en particular contractes de llicència de programari, i desenvolupar una sèrie de recursos per a la traducció i la localització de contractes de llicència, tenint en compte els requisits específics de la legislació espanyola. Aquests recursos els desenvoluparan membres del nostre grup d’investigació multidisciplinari i seran accessibles via iIternet usant una eina de disseny personalitzat que els integrarà de manera que una sola consulta accedirà de manera simultània a recursos jurídics, terminològics, de traducció i d’informació. Pretenem crear:

-Recursos de traducció: models de clàusules d’ús en contractes de llicència de programari en espanyol, comentats i adaptats a diferents contextos comunicatius, que tenen els mateixos efectes legals en la legislació espanyola i en el sistema del dret anglosaxó present en el text original en anglès. Aquests recursos serviran com a referència per a traductors i empreses de localització de programari.
-Recursos terminològics: base de dades terminològica comentada exclusiva per a llicències públiques generals de software.
-Recursos jurídics: comentaris sobre clàusules o termes problemàtics des de la perspectiva del dret comparat.
-Recursos de informació: accés a recursos jurídics sobre llicències de programari com a referents per a traduccions i per a consultes útils per a resoldre problemes de comprensió.

Abans de desenvolupar aquests recursos, a la primera fase de la nostra investigació, es farà un estudi detallat sobre la localització de contractes de llicència en línia. Aquesta tasca es durà a terme treballant amb els agents implicats en la localització de contractes per sensibilitzar-los una mica més sobre els problemes de traducció i per detectar aspectes en els quals la localització es pot millorar. Es crearà i s’analitzarà un corpus bilingüe anglès-espanyol de traduccions amb el fi d’evidenciar les implicacions legals de les traduccions actuals i demostrar la necessitat de tenir en compte el sistema legal del text meta.

Etapes del projecte

Etapa 1. Anàlisis del corpus bilingüe (gener 2011 – febrer 2011).
Etapa 2. Anàlisis del procés de localització (gener 2011 – febrer 2011).
Etapa 3. Desenvolupament de models traduïts de contractes de llicència (març 2011 – octubre 2011).
Etapa 4. Desenvolupament de recursos jurídics (comentaris i documentació) (març 2011 – octubre 2011).
Etapa 5. Desenvolupament de recursos documentals i terminològics (octubre 2011 – febrer 2012).

Etapa 6. Desenvolupament d’eines web (gener 2010 – setembre 2013).

Etapa 7. Avaluació i millora dels recursos desenvolupats (setembre 2012 – març 2013).
Etapa 8. Publicació dels resultats (setembre 2012 – març 2013).

Resultats del projecte: https://lawcalisation.com/